home

Přirozená víra                 

Náš svět

26. 06. 2022

.
Svět je přemnožený. Jsou zde skupiny, které tímto zdrůvodňují snahy lidstvo depopulizovat, výrazně snížit lidnatost. Pravý důvod depopulizační snahy je předání výroby strojům automatům a zlepšení možnosti kontroly, udržení starého systému a moci současné generace. Hlavním důvodem je přežívání do vysokého věku a tá důvody dva. Tělesná zátěž spojená s prací se snížila a duchovní síly, které braly lidem energii a působily stáří, oslabily nebo zanikly, protože se angažovaly v procesech konce světa, oslabily se nebo zanikly. Jaké je řešení? V souladu s vůlí člověka zapojit vliv anděla smrti a pak zde přinese řešení coronavir, to není nemoc, ale odebírání energie ve velké míře, až se nakonec nemoc projeví a může přijít i smrt. Pomocí magie lze coronavir posílit nebo omezit.
Hermafrodité a problémy s pohlavím. Před několika lety se objevily genderové problémy s pohlavím a prezentace více pohlaví na festivalu. Když zohledníme také psychické orientace, tak dnes máme 40 různých pohlaví. Tvůrci mají snahu posílit sexualitu, tak vytvořili ženy s velkým penisem, některé mají oboje pohlaví. Na erotických stránkách už je můžeme vidět. Sexualita je a bude zdrojem energie. 
Žít z prány Současní mocní nás trvale něčím straší. Když bude hladomor, budeme žít z prány a jíst jen málo.
Když budou potíže s mobilními telefony, budeme mít kontakt telepatií.   
Všeláska a volné vztahy V minulém věku způsobil mnoho problémů a bolesti věrnost jednomu partnerovi. Máme štěstí, že už se nevěra netrestá. Partnerský vztah má svoji funkci a manželství to zajistilo sociálně i legislativně. Jsou způsoby, jak udržet vztah funkční a věrný. To platí, když jsou ve vztahu souvěrci. 
Zákaz potratů. Když se má změnit svět, dostane moc nějaká negativní, frustrovaná síla. Když má řízení společnosti snahu odstranit nějakou problematickou skupinu, dá ji problematickou veřejnou roli. V Polsku a USA vyhlásili zákaz potratů. Zajímaly mne důvody a zda si to lidé nechají líbit.
Zde vzniká nový svět. Stará společnost předpokládá, že pokračovatelem systému budou Rusko, Čína, Indie a Brazílie. Evropu nazvali skanzenem, přežívajícím z cestovníhu ruchu. Mladé generace přinesou nový řád. Nový světový řád vznikne zde a až jmenované mocnosti vyčerpají své možnosti, tak nový systém přijmou.   
.