home

Přirozená víra                 

Náš duchovní svět

22. 06. 2022

.
Celý živý systém funguje na základě spolupráce duchovního a hmotného světa. Je snadné to pochopit, je to stejné jako u počítačů, i zde je software i hardware a obě části působí stejně jako ve světě živém a lidském. Kde vše funguje, nejsou problémy, každá část má svoji roli, kterou plní ve funkčnosti a harmonii, To považujeme za normální stav a nemáme potřebu se tím zabývat. Kdo chce vědět víc, ať čte dál.
----  
Každý kult má svůj duchovní svět, jsou to duchovní bytosti, které z kultu a jeho souvěrců a rodů vyšli. Tyto bytosti spolehlivě jistí funkčnost a prosperitu skupiny. Počet souvěrců kultu nerozhoduje. Každý kult žije svým životem ve svém soukromí a kromě toho je nějakým způsobem zapojený do společnosti. Tyto vnější vztahy řídí vyšší duchovní úroveň. Každý si musí uvědomit svoji víru, kdo jsou jeho souvěrci a která duchovní autorita jej řídí. Kde posiluje své kořeny a přijímá pravidla kultu.
V novém věku vedou svět duchovní autority. Lidé jsou multidomemzionární bytosti tím, že do jejich těla a světa vstupují duchovní průvodci a ochránci. To přijímáme jako samozřejmou a běžnou záležitost. Formou telepatie a intuice nás vedou a chrání. Náš život prožíváme podle duchovní cesty, kultu, víry, jakou jsme přijali. Kdy již není ukotvený, kdo je hledající, ať si ujasní své principy a životní hodnoty, podle nich si pak volí víru a hledá souvěrce. Přijměme duchovní svět, za několik let i my tam budeme.
Jak jednat s duchovními bytostmi? Tyto nás vedou k prožívání určitých prožitků, které  pak prožívají s námi a přijímají je jako energii pro svoji existenci, pro život. Energie a informace se přenášejí oběma směry mezi lidským a duchovním světem. Potíž je v tom, že informace nebývají pravdivé a pro energie je málo rituálů. Jistě se to napraví.
Skupiny, které fungují na základě pozitivní energie, podporují kultovní erotiku a sexualitu za účelem spojení souvěrců, prožívání a získání erotické energie. Odhaduji, že nějaké formy prožívání a rituálů se týkají poloviny společnosti, druhá polovina se snaží udržet konzervativní hodnoty, které erotiku a sex odmítají a potlačují. O malých skupinách nevím, rád se nechám pozvat, obracím se ke kultu Draci, to je Japonsko a Thajsko a Taj Mahál, kult spojený s Maorskou říší, Čandraguptou a Kamasútrou. 
Hlavní proud osudu, síly, které vše řídí, jsou mimo naši společnost kdesi nad námi: Pro mne jsou to "Síly osudu" nebo také "Síly stvoření". Rozhodují o všem zásadním a celý proces konce světa a také zasahovaly do věku který trval čtyři milénia a jeho základním rysem bylo předání řízení společnosti pozemskými kulty.   
Další duchovní skupinou jsou mladí lidé, z planety odešli na školení na jiné planety a po roce 2000 se vrátili zpět a inkarnovali. Svět jim připravil místo, aby vytvořili nový svět. Hierarchické systémy vytvářet nebudou, budou v souladu s přírodou.