home

Přirozená víra                 

Výběr kultu 

30. 06. 2022

.
Naše doba mění základní pravidla církví a kultů. Jsou zde dva základní směny. Liší se jednáním na pozitivní a negativní energii. Bojovníci a milovníci. Je zde místo pro oba směry, pro bojovníky platí, že nesmí do svého násilí vtahovat jinověrce, mohou energii čerpat ze všech forem adrenalinových aktivit, předpokládá se souhlas zapojených a případné zranění nebo smrt se neřeší. Nesmí poškozovat dobré ani jiné kulty.
Kulty tvůrců a milovníků fungují na základě lásky a pozitivní energie. Důležité je, aby spojili svůj život s osobami stejného vyznání, stejných zájmů a hodnot. Mají dobrý vztah k lidem, přírodě a ke zvířatům, respektují život a dohodnutá pravidla spolužití. 
Láska, erotika a sex je vyhrazena souvěrcům. Touhu po sexu a blízké osobě máme snahu řešit všichni, pokud nemáme partnera souvěrce, každý podle svého. Stejně tak můžeme postupovat při hledání kultu u kterého hledáme inspiraci a ochranu. 
Když hledáme novou duchovní cestu, nový kult nebo také vztah, nejprve si ujasníme, co hledáme, co si přejeme a co odmítáme. Můžeme předpokládat, že mezi souvěrci najdeme lásku, inspiraci, vedení, pomoc a ochranu. Každý směr, kult, přidělí nějaký úkol, roli. To je základ, dalších nasměrování je hodně. Já například hledám někoho  pro nahotu a rituální sexuální hrátky, už třicet let marně. Kromě toho o mé hodnotové orientaci svědčí výběr průvodců v knize života 
.
.   
.