Láska, erotika a sex

25. 07. 2022

Každá sexuální aktivita má být sa souhlasu všech zúčastněných.

Máme tři priority, zdraví, peníze, lásku a štěstí. Nový věk přináší lásku, erotiku a sex, je to spojeno s pozitivní životní energií, určuje charakter vztahů a kultů, plní funkci psychického uvolnění a zbavuje nudy. Způsob prožívání v této oblasti určuje duchovní orientaci člověka a skupiny a také charakter kultu. Pro každý kult je právě prezentace prožívání v této oblasti rozlišovacím znakem nejen v detailech, ale také v celkovém přístupu, v odmítání nebo přijetí. Každý kult, rod i rodina ať si erotickou praxi pro své členy a souvěrce určí svobodně podle svého přesvědčení a tradice. Podmínkou je souhlas všech zúčastněných, vyloučení násilí a neomezování jiné praxe, vnucováním,   ani omezováním nebo dokonce sankcemi. Věk zapojení není nijak omezen, podle věku a charakteru se však zájem o tuto oblast různí, je nutné rozpoznat způsob zájmu dětí a respektovat jej. Bohové a duchovní síly původem z naší planety prožívají lásku a podporují pozemské systémy, tyto kulty užívají nahotu a erotiku jako součást rituálů, je to sjednocující pro souvěrce a blok proti jinověrcům, zejména těm, co mají snahu pozitivní prožívání narušovat. Já osobně mám snahu podporovat a chránit prožívání oblasti lásky, erotiky a sexuality, včetně rituální. Podrobnosti zde psát nebudu, to si stanoví každý kult, rod a lidé sami. Každá snaha druhým vnucovat vlastní pravidla nebo dokonce za lásku, erotiku a sexualitu trestat nebo je omezovat, riskuje trest.
.