Jak funguje duchovní svět

30. 07. 2022

.
Velké změny se týkají také duchovního světa. Platí "Jak dole tak nahoře" a znamená to, že světské i duchovní uspořádání je stejné. Každá skupina, velká i malá, má svoji vlastní duchovní podporu, bytosti mají v dané skupině původ, podporují její prosperitu a chrání ji. Když skupina má spor se skupinou jinou, zapojuje se i duchovní svět se snahou najít řešení a spor ukončit dohodou. Světská správa má několik úrovní, stejně tak je utvořena správa duchovní, každá úroveň řeší jiné úkoly. 
Druhé pravidlo, které se týká stejně duchovní i světské oblasti požaduje, aby každá bytost a každá skupina jednala pod vlastní skutečnou identitou. Není dovoleno se vydávat za jinou bytost nebo skupinu, zejména pokud by zde byla snaha poškodit cizí skupinu, jinověrce nebo získat neoprávněný zisk. Spory řeší level vyšší, o sankcích nebo zániku může rozhodovat level o dvě úrovně vyšší.
Zde na planetě je nejvyšší úrovní "Universum", jeho úkolem je zajistit vztahy bez sporů a konfliktů, pokud je o to požádána. Samotné Universum zasahuje tam, kde se objeví ničení, týrání a násilí. Na planetě působí také síly Stvořitele a Osudové síly. Všichni nepřátelé těchto mocenských skupina jsou likvidovány.  
Jak jednáme s duchovním světem? Stačí žít s vědomím že "Je něco mezi nebem a zemí" a bytosti vlastního kultu žijí s námi, vedou nás a chrání. Pokud duchovní svět potřebuje ochranu, pak vstupuje do lidí aniž by se nějak projevoval. Nový věk přináší změny v duchovním prožívání, člověk se stává bytostí multidimenzionální, nechodí po světě sám, ale stále jej provázejí bytosti a tak mají podíl na jeho životě. Když člověk své průvodce ztratí, dostává se do stavu vyhoření, pak se stává bezradný a zranitený. Nápravu může přinést přestup na jinou duchovní cestu, přijetí nové víry.
Komunikace s duchovním světem je údělem čarodějů, čarodějek, šamanů, léčitelů, věštkyň, Kněžek a mágů. Dříve museli působit dobro i zlo, Nyní je ono "zlo" nahrazeno přijetím odměny. Čím je vyšší odměna, tím účinější je pomoc. Způsob komunikace s duchovním světem si každý kult stanoví sám. 
Je zakázáno inkarnovat se, infiltrovat, do velkých silných skupin za účelem jejich mocenského zneužití. Každý kult, rod a rodina si samostatně řeší své inkarnace.
.   
.