Co dělat?

04. 11. 2022

.
Dnešní den je opět jiný než ten včerejší. Dnes nám svitla naděje, že bude dobře. Kosmický zákon zakazuje brát lidem naději. Když už nic není, tak věříme tomu, že nám zůstala naděje. Nyní se budu snažit ukázat řešení problémů, pak budu mít snahu napravit Matrix, zrušit dualitní systém dobra a zla, dodržování zásady, aby "ano-ano a ne-ne" bylo vždy pravdivé a také zásadu, aby každá bytost a každá skupina jednala pod svojí skutečnou identitou. Dodržování těchto pravidel naši situaci výrazně zlepší.
V dnešní době lidé řeší vyhoření a štěstí, když chybí energie a průvodci, zdraví, přežití, když nejsou penízky a také samota, když nefungují vztahy. To budou řešit i v budoucnu neboť jde o životní priority a společnost dělá lidem problémy, to aby je strachem udržela v poslušnosti a získala výhody pro sebe. Kdybychom neměli možnosti se bránit, byla by naše situace opravdu zoufalá. Jen připomenu, kde vzniklo podezření, že někdo má ve svém počítači pedofilní obrázky, tak tam naběhlo policejní komando, postřílelo psy a zabavilo veškerou výpočetní techniku. Tu pak prohlídli a když něco našli, majitele zabásli. V této oblasti a také v dalších se situace uvolnila. To je dobré.
Na řešení problémů nejsou lidé sami. Pomoc mohou čekat od vlastních bytostí, tedy lidí, duchovních průvodců a skupin k tomu určených. Společnost organizuje životní podmínky, za to se platí nebo za to zaplatíme nebo do toho vstoupíme a zapojíme se. Starý svět končí a má snahu zničit také svět nový. Tím však starý svět svůj zánik pouze urychluje. Odchází co škodí planetě, lidstvu a mocnosti, které škodí Evropě.  
Máme potřebu dosáhnout uspokojení. Když nemáme problémy a žijeme ve vztahu se souvěrci, pak už jen záleží na tom, zda spokojenost máme v sobě. Víra a průvodci nám mohou dát spokojenost spolu s nadějí. Sami můžeme zlepšit svoji situaci tak, že najdeme své schopnosti, rozvíjíme je, uplatníme a náš úspěch okolí ocení. Ještě jsou zde čtyři životní priority: zdraví, peníze, láska a štěstí, u každého v jiném pořadí. Tyto priority mohou být zdrojem naší spokojenosti. Spokojenost nám může přinést také životní styl. Komu stačí málo, kdo nemá závislost nebo ji snadno uspokojí, může být spokojený. Spokojenost mohou přinášet i rozkoše, jen si jich umět dopřát.
Je zde ovšem také problém. Negativní svět potřebuje negativní energii pro vlastní život a lidská spokojenost mu vadí. Jeho magie působí problémy, kazí vztahy, kazí zdraví, budí strach a bere jistoty, má snahu vyvolat násilí a války, také týrá a chybné zákony působí chudobu, nesvobodu a přivádějí lidi do vězení.