Nová Evropa

05. 11. 2022

.
Nápis bych mohl doplnit: Nové Česko, nová Evropa a nová Atlantida. Nastala stejná situace jako v době Atlantidy. Samotná podstata problému bývá jednoduchá a lze ji vyjádřit jednou větou: na planetu přišly vesmírné skupiny a mají snahu si planetu rozdělit a usadit se na ni. Vládci Atlantidy je vyhnali, ale mocnosti se nedaly a Atlantidu zničily. Jsme poučeni a uděláme to jinak. Budeme to sledovat a zeptáme se na jejich plány. Sdělení, že odstraní zlo a prosadí dobro, nelze přijmout, už víme, že dobro i zlo jsou účelové nástroje k prosazení vlastních mocenských plánů. Jaké je tedy řešení? Sestoupit k základním hodnotám a vytvořit vlastní hodnotový systém a na jeho základě přijímat souvěrce a srovnávat charakter kultů a entit. Abychom mohli srovnávat, musíme mít vlastní hodnotový systém a realizovat ho. To je práce Stvořitele. Na počátku knihy Genesis je opsáno ze Sumerských textů, že Bůh šest  dnů tvořil a sedmý den odpočíval, tvořením pověřil člověka a mimozemské entity. Matrix od počátku věků obsahoval zásadu rozdělení entit na dobro a zlo. Dobré skupiny něco vytvořily a síly zla to zničily. Tomu je nutné zabránit. Síly zla zničit.
Opakovaně jsem přijal informaci, že právě z našeho regionu vyjde nová víra. Znamená to eliminovat síly zla, síly ničení, určení a stanovení základních hodnot dobra a zla a na jejich základě zde vytvořit novou víru, nový kult, která se pak rozšíří do světa. Spolu s tím budeme poznávat příchozí entity a jejich program. Generace pozemského původu, které se k nám na planetu vrátily aby nám pomohly, mohou počítat s mojí podporou.
.