Nová Cesta

06.11.2022

.
Nastala situace v mnohém stejná, jako v době Atlantidy. Na planetu přišly vesmírné entity, velké skupiny, aby se zde usadily, planetu ovládly a změnily podle svých představ. Počkaly si na dořešení vztahů a problémů, jakmile nastala pohoda, zaktivizovaly se a změny řeší podle svého. Takový byl přístup dříve, dnes budeme tuto situaci řešit jinak. Všechny skupiny bez ohledu na původ dostanou po dohodě zde omezené území, které budou spravovat zcela podle svých představ. Už zde působí čtyři mocenské skupiny, které podpoří spolužití v harmonii. To řeší osoby povolané a vyvolené, které zastupují zájmy planety a lidstva a jiné osoby zastupují příchozí skupiny a dohromady garantují harmonickou spolupráci a bezpečí.
.Celá společnost byla do této doby řízena na základě negativní energie, jde o naši historii v období 3 a půl milénia. Byla to doba týrání a mučení, obětování a zabíjení. Pro začátek lze odstranit jen nejkrutější projevy násilí a mocenské zvůle, po dohodě lze negativní energii získávat z adrenalinových her a sportu, dohodnutého BDSM a jiných aktivit jako zdrojů negativní energie. Pokud zde dojde k úmrtí bez cizího zavinění, nemusí se řešit. Je zde pravidlo dobrovolnosti a možnosti odejít.
Přirozená víra řeší také nejvyšší hodnoty a priority. Za nejvyšší hodnotu se považuje život a stvoření. Při řešení problémů nebo mocenských zájmů se musí ustoupit zájmům planety a přírody, čtyřem živlům a nejvyšším autoritám, duchovním i světským. Pro vlastní obranu a pro dodržování dohodnutých zásad zde působí peklo, které působí na psychiku a na průvodce.
Prosperita společnosti bude zajištěna využitím několika duchovních nástrojů, které jsou nám k dispozici již několik let a tak jsme si mohli ověřit jejich funkci: duchovní principy, několik druhů energie, invokace a klonování duchovních bytostí z Knihy života, podpora sil Stvořitele, podpora osudových sil, věštectví a léčitelství, společný život v komunitě nebo dvojrodině. Můžeme také počítat se schopností žít částečně z prány a v komunikaci využívat invenci a telepatii.
Třináct tisíc pozemských let zde působily negativní ničíci síly. Věřím tomu, že se jim ubráníme nebo se s nimi dohodneme. Dohoda mezi všemi skupinami, národy, kulty a vesmírnými mocnostmi bude založena na přidělení teritoria a jeho ochrana mocí Universa.