lg_home.gif (3905 bytes) iko-hermesis.jpg (7762 bytes) lg_prirozenvira.gif (2729 bytes)

 

Přirozená víra

Bohové a dominátoři .

.
Výběr víry a duchovní cesty je jednou z podmínek osobní pohody a prosperity. Kdo již patří do některého kultu, velkého nebo malého, tak nejlépe mu pomohou duchovní bytosti vlastní, půbodem z jeho kultu. Každý kult má svoje vlastní hodnoty a svůj vlastní program. Shoda přináší svobodu, nejlépe ve spolupráci se souvěrci. Do vztahu pro společný život musí vstupovat souvěrci, pak je zde příslib věrnosti, vztah s jinověrci přináší konflikty a krize, vztah se později rozpadá. Toto konstatování platí pro všechny. Jaké bohy a dominátory máme ctít a kde hledat pomoc?
.K ukotveným přijde pomoc sama. Ptal jsem se přátel v čajovně kde hledají duchovní podporu a pomoc, odpověděli, že nikde. Duchovní vztah řeší tím, že se sejdou v čajovně. Jejich průvodci jsou tam s nimi. Je to jejich rituál.    
Hledal jsem kult ke kterému bych se připojil, ale nenašel. Přicházeli ke mně andělé a dominátoři a když jsem je odmítl, přišel hned další, mocnější. Nevím už, kdo byl poslední, ale najednou jsem skončil zase dole, jen jsem pochopil, že základem moci je ovládnutí principů a programu. Kdo chce vládnout a kdo založit kult, musí toto zvládnout. Kdo nechce o moc přijít, musí umět své hodnoty a program obhájit.  
A kdo jsou nejvyšší bohové? Poznal jsem tyto: Bůh, Pán všeho živého, jeho úkolem je rozšířit život do kosmu. Armagedon, likviduje vše, co není funkční. Hermes v roli Universa řídí správu celé planety tím, že řeší spory mezi národy a kulty včetně válek.
Pak jsou dominátoři, osudové síly, archandělé, andělé, boží synové (a dcery).
Na pátém místě jsou inkarnovaní lidé s vlastním programem, řeší energii a inspiraci pro svůj kult. Mágové, kněžky, kněží, šamani, větci, věštkyně, čarodějky, guruové, osvícení panovníci a panovnice, také všichni další, kteří mají přímé napojení na duchovní inspiraci a jsou schopni působit na společnost.
.

 

 

 

..