lg_home.gif (3905 bytes) iko-hermesis.jpg (7762 bytes) lg_prirozenvira.gif (2729 bytes)

 

Přirozená víra

Úvod do magie

.
Magie dává člověku moc ve spolupráci s duchovním světem. Odměnou je společný výsledek. Během spolupráce je člověk veden intuicí, dále může mít sociální zajištění, vhodného partnera, ochranu, psychickou pohodu a zdraví, to vše podle svých zásluh.
Kdo plní tuto službu, získá informace a zajištění pro úspěšné splnění úkolu. Většina úkolů se plní v ústraní, bez veřejné prezentace. Jak začít a jak úkol plnit?
Každý adept má zájem plnit nějaký úkol ve prospěch společnosti, kultu, rodiny nebo ve prospěch vlastní. Svá přání jako nabídku spolupráce nabízí duchovnímu světu a čeká, zda bude osloven. Základem každé duchovní práce je schopnost napojení.
Další možností je nabídnout spolupráci některé magické skupině a respektovat vůli vůdce. Zde je nutná lidská a duchovní shoda. Mágové však obvykle pracují samostatně, vztah mají s duchovním světem. Dodávají energii a přijímají poznání.
Každá duchovní práce má svůj program, formu a obsah, stejně jako vztahy s lidmi. Je však nutné, aby mága vedly vlastní bytosti, tedy se shodným původem nebo bytosti se stejným programem. Bytosti cizí by jeho práci blokovaly a program měnily.
Základem magie je napojení a představa. Vytvořenou představu přeneseme do reality nebo své přání svěříme duchovnímu světu a ten ji realizuje. K tomu patří rituál, oblečení, otevřený oheň a magické předměty. Duchovní svět vyšel z člověka, rád se předvádí a rád komunikuje. Posíláme mu lásku (energii) a vděčnost. Průvodci a ochránci mohou být našimi nejlepšími přáteli.  
.
.
.

 

 

 

..