lg_home.gif (3905 bytes) iko-hermesis.jpg (7762 bytes) lg_prirozenvira.gif (2729 bytes)

 

Přirozená víra

Poznání

.
Kontakt osob i zvířat s duchovním světem zahrnuje poznání a energii. Vše živé v těle je produchovní svět zdrojem poznání, které je výsledkem zpracované zkušenosti. Energii si bytosti předávají pro život a zdraví. 
Poznání k lidem přichází ve formě algoritmů pro řešení nové situace a také jako běžné informace pro aktuální potřebu. Když je kontakt přerušený, člověk prožívá pocit vyhoření. Je bezradný, zapomíná a nemá motivaci. Když nemá energii, stárne, je unavený a onemocní.
Sem patří zmínka o intuitivním psaní "píšící rukou". Je velký rozdíl mezi tímto psaním a psaním bez intuice. Intuitivně píšeme, aniž vymýšlíme, pak si to přečteme a můžeme žasnout, že je to dobrý a nemusí se to opravovat ani přepisovat. .
Patřil jsem mezi lidi, kteří měli naivní snahu napravit společnost. Čím lepší rady, tím více se jim elita bránila, v obavě, že by změnily společnost. Rady k nám chodí dál, ale ne přes Internet, ale v telepatii a intuici.
Duchovní svět má problém v tom, že nejsou k dispozici pravdivé informace. Žijeme ve virtuálním systému a informace o sociálním systému často neodpovídají realitě. Umělá inteligence vychází z této situace a budí obavy, že lidem bude škodit.
Podle toho, jaké informace, poznání, člověk přijme, prožívá svůj život a šíří energie pohody nebo nespokojenosti. To si člověk vyhodnotí a vytvoří si osobní zkušenost.
.
.

 

 

 

..