lg_relax.jpg (7966 bytes)   Psychická relaxace, obnova ega

Ukončení úkolu

Než začneme nové, měli bychom vždy ukončit staré. Posoudit výsledky, vzpomenout na průběh, vyhodnotit dobré a zlé a poučit se pro případné opakování úkolu a přidal něco ke svým prožitkům a zkušenostem. V předchozím úkolu jsem měl dát lidem novou víru a ten úkol mi dali Draci. Pak jim došly síly a rádi mne předali vyšší síle, vesmírným tvůrčím silám, Slunečnímu božstvu a Universu. Všichni se o mne pěkně starali, patří jim poděkování a vděčnost. Snažil jsem se, přesto se chybička vloudila. Myslel jsem si, že když mám tento svět rád, když mám snahu jednat ve prospěch planety a jejich systémů, tak že i mně planeta patří a že patří všem lidem co na planetě žijí. To možná ano, ale kdosi to vidí zcela jinak. Je zde několik akčních subjektů, které chtějí mít však svět jen pro sebe. Několik rodů, které tvoří asi jedno procento populace chce mít pro sebe ne 90% všeho, ne 99% všeho, ale úplně všechno a jdou důsledně za tímto svým cílem. Je zde několik entit, které chtějí ovládnout planetu celou. Asi toto je ten důvod, proč jsem nebyl úspěšný. Nemůžeme napravovat, co nám nepatří a nemůžeme nutit svět, aby jednal jak bychom si přáli. Nepovažuji to za správné, smířit se s tím nechci, budu si budovat své malé království. Nějaký životní prostor si přeje mít každý. Snad se někdo přidá. Co vlastně budu dělat? Celý svět učí lidi, jak mají pracovat. No a já je budu učit jak mají odpočívat, relaxovat, užívat si života a prožívat pěkné chvíle, aby pak mohli zase pilně a lépe pracovat.
.