lg_relax.jpg (7966 bytes)   Psychická relaxace, obnova ega

Lidský potenciál

Mám snahu se poučit z událostí minulých století a vlastně z celého období, kdy se lidé spojovali do skupin, aby prosadili své zájmy a proti nim osamělí jednotlivci se také dokázali prosadit svojí magií. Celý systém provokoval konflikty a posiloval schopnosti útočit a bránit se. Došlo to tak daleko, že se lidstvo opět ocitlo na pokraji vážné existenční krize. Můžeme relaxovat jen díky tomu, že tento proces byl zastaven za cenu likvidace negativních sil temné magie. V rámci relaxace přehodnotíme také své magické jednání ve spirituálním prostředí. Také zde platí chovej se slušně a měj se dobře. Stačí si pohlídat své myšlenky, nikomu nepřát nic zlého, usilovat o dobré vztahy a v komunikaci sdělovat podstatné, vysvětlit zájmy a důvody a dát druhé straně možnost na to reagovat. Jsou dobré důvody k tomu, abychom tyto zásady přijali a uplatnili. Nepodceňujme lidské spirituální schopnosti a neprovokujme u druhých zlobu.
Doba minulá byla ve znamení nedokonalého správního programu a snahy vzniklé problémy napravovat. Doba příští bude hledat a realizovat způsoby, jak zajistit harmonii, funkčnost a následně pozitivní prožitky a produkci pozitivních emocí. Budeme hledat, jak se mít dobře, a také budeme provádět rituály s cílem sblížení, prožití krásy a povznesení. Každý na své cestě, každý spolu se svými souvěrci podle společného plánu.
.