lg_relax.jpg (7966 bytes)   Psychická relaxace, obnova ega

Přátelství a láska

.
Při hledání máme problém, jak nacházíme souvislosti, témat přibývá. Jak témata dořešíme, zase jich ubývá až zbude jedno jako řešení toho všeho. Matematicky to vyjadřuje dvojková soustava a Pascalův trojúhelník. Na počátku stojí beznaděj, která každého k nějaké aktivitě přiměje a každý může k nějakému řešení dojít. Pak se říká, že každé řešení je snadné a geniální. Já jsem jako řešení beznaděje přijal vztahy, přátelství a lásku. Jen nezůstat v osamění, vše se dá řešit s přáteli kteří také mají nějaké své problémy. A hned vznikne další problém, protože každý z nás je ukotvený v nějaké víře a na každého z nás si některý z Bohů dělá nárok a "žárivě střeží naši duši". A spiritualita má stále snahu rozhodovat naše vztahy, životní hodnoty a životní styl. S tím se musíme nějak vyrovnat.    
.
Řešení? Vše je možné překonat s láskou. Definice lásky? Láska je odměna za dobrý vztah.
A jsme opět u vztahů. Každý vztah má nějaký důvod, společný program, společné zájmy.
Každý vztah vidí každý jinak, plná shoda nebývá. Vztah  je založen na komunikaci a jako hlavní doporučení vidím toto: komunikaci omezíme na témata, která je nutné sdělit. Vyhýbáme se tématům, na kterých se neshodneme a která řešit nemusíme nebo se nás netýkají.
To vidím jako řešení potíží na všech úrovních, i když jsem to psal pro partnerský vztah.
Současně vnímám téma vztahů jako úkol pro příští věk. Bez uvolnění vztahů to řešit nelze.
Blíží se zimní slunovrat, můžeme ho oslavit a pak očekávat Mesiáše 24.12. On je pomazaný, protože před příchodem si zašel kvůli dobré kondici na masáž, na tu bychom si měli zajít také. Rituální masáž, co říkáte? A k tomu tibetské mísy s africkými bubny a milostnými vzdechy.
.