lg_relax.jpg (7966 bytes)   Psychická relaxace, obnova ega

Pohoda, pohodička

Závěr roku je pro mne dobou odpočinku, klidu a pohody. Vyladění mysli do pohody by však mělo být přítomno po celý rok, trvale.  Dnešní den, Boží hod, je dobré věnovat úvahám na téma životního stylu a pohody. Prvním krokem je správné řešení problémů a životních situací, bohužel mnohá správná řešení podle kauzality leží v oblasti do které nás křesťanská morálka nepustí. Správná volba víry je jedním z východisek řešení životního stylu, úspěchu a pohody. Druhým východiskem jsou vztahy. Ve vztazích se vyměňuje energie a vztahům je dobré věnovat pozornost s ohledem na to, že každý člověk je jiný a ke každému musíme mít jiný přístup. Dobré vztahy jsou druhým východiskem pro dobrý životní styl a pohodu. Třetím východiskem je vztah sama k sobě. Poznat sama sebe není vůbec snadné, zejména zákoutí ega bývají zcela nepřístupné. Často náš vztah k lidem ovlivní potřeba uznání a ocenění, pocit sebejistoty nebo modely chování přijaté v dětství. Za čtvrté východisko bych označil naše sociální a existenční možnosti. Když si můžeme polepšit, máme zájem. Když možnosti ztrácíme a životní styl se zhoršuje, zájem po nápravě a návratu je desetkrát silnější.
Naznačil jsem čtyři východiska na kterých záleží náš život. Mohou být celkově nadstandardní, optimální, nedostatečná nebo traumatizující a naše pohoda závisí především na tom, jak se s tím vyrovnáme, zda se spokojíme s tím co máme nebo zda budeme potřebovat podmínky lepší. Nespokojenost může formou ambicí a motivací nám z pohody ubrat, ale na straně druhé může naše možnosti rozšířit. Oba přístupy jsou možné a potřebné. Pohoda je demotivující, ale posilující, nespokojenost má být motivující k nápravě, ale bere sílu a energii. V současných podmínkách konformní konzumní společnosti jsme motivování ke zlepšení životního stylu, proto se pro doplnění zabývám pohodou a pohodičkou jako zdrojem obnovy sil a formou psychohygieny. Tato planeta byla se záměrem funkčnosti a pohody stvořena.
Když se na pohodu zaměříme a cíleně se budeme snažit pohody dosáhnout, tak se budeme věnovat čtyřem prioritám: zdraví, peníze, láska a štěstí. Všechny jsou na prvním místě, každý by je mohl dát do pořadí podle svého zájmu a ocenění. Druhým hlediskem je přijetí. Jak nás přijímá a uznává společnost a rodina.  Tato témata lze řešit zde pouze velmi obecně, protože každý z nás je jiný a každý by o své pohodě psal úplně jinak.
Kde hledám radosti a pohodu já? To záleží na tom, kolik mám peněz. Když na radovánky nezbývá, tak si mohu leda tak povídat na Skype. To však dělám velmi rád. Také mohu jezdit MHD, ale každá cesta do města si nějakou tu korunku vezme. V zimě se mohu procházet mezi regály supermarketu, v létě do přírody. Té je kolem Brna dostatek. Také mohu sedět u počítače a surfovat jako nějaký závislák. Když nějaké penízky zůstanou, tak mám snahu pozvat nějakou ženu na kafé. Ženské energie není nikdy dost a přitom se i něco nového dozvím. Když se stane a něco si vydělám, koupím nějaký dárek dětem a také mám snahu odjet někam dál s přespáním a esoterickou adeptkou. Dobré jídlo je pro mne také zdrojem potěšení. Taktéž krásná hudba na Youtube. Něco opravit a hlavně láska jako odměna za dobré vztahy. Na radosti a pohodu je dobré nezapomínat. Moje teta se ptala: co budeme dnes dělat, abychom se měli dobře? Tak jsem to vypsal, snad se některá přidá.     
.