lg_relax.jpg (7966 bytes)   Psychická relaxace, obnova ega

Jsem v cíli?

Kdo má jasno v životě a ve vztazích, ten žádnou "nápravnou" esej nenapíše, ten úspěšně funguje na základě správných a funkčních modelů chování a algoritmů. Kdo správné způsoby chování teprve hledá, může se o vše, co našel, podělit se svými čtenáři. Jak ale vyhodnotit správnost cesty? Pochvalou okolí? Finačním prospěchem? Osobním úspěchem? Vnitřním klidem? Nebo je nutné počkat, jak myšlenky přijme a zhodnotí budoucnost? Jaké účelové hledisko pro vyhodnocení použijeme? Myšlenka došla a líbí se mi.
Uznal jsem, že nejvyšší prioritou je rozšíření života do celého vesmíru. Nositelem života jsou bytosti a tyto mají rozšíření života zajistit. Musí mít tedy schopnosti a znalosti pro rozšíření a udržení života ve velmi vzdáleném prostoru, kde jediným pojítkem je prostá myšlenka a telepatické spojení. Aspoň to. Když se má život dál šířit, musí mít pro bytosti prioritní hodnotu a musí bytostem přinášet potřebné uspokojení.
Myslím, že toto je východisko pro filosofické úvahy na vyšší úrovni. Jakou hodnotu pro mne znamená život? Samotný život řešíme ve chvíli, kdy ho ztrácíme nebo když se stává nesnesitelný. Budu řešit osobní prožitky a životní styl. Vím, že máme sklon řešit spíše změny v životním stylu než setrvalý stav. Také vím, že spokojení jsou ti, kterým stačí to, co mají, ať málo či hodně. Vše se lépe zvládá s blízkým člověkem, se kterým můžeme sdílet lásku, sociální zajištění, názorovou shodu a společné zájmy.
Zaměřím se na vztahy a antikvariát.
.