lg_relax.jpg (7966 bytes)   Psychická relaxace, obnova ega

Nirvána

Nirvána a návraty. Věčné může být pouze to, co probíhá v kruhu. Z Budhismu jsem přijal teorii, že život zde probíhá v opakovaných inkarnacích a potíže jsou přítomny všude pro naše poučení a schopnost je řešit a zdokonalovat se. Kdo je dokonalý, ukončuje inkarnace a odchází do Nirvány, do trvalé blaženosti. Nirvána je plná, už tam nikoho neberou. Co dál?  
Byl jsem se tam podívat, viděl jsem zaznamenané příběhy a bytosti už skoro bez života s touhou obnovit kontakt se životem a lidským světem. Řešení neznali, kdyby ano, tak by ho jistě realizovali. Je také v našem zájmu vracet k nám do života vyspělé bytosti, které jsou schopny povznést člověka a společnost. Každý mág a kněžka, kteří mají přístup do záhrobí, mohou pozvat bytosti zpět mezi lidi alespoň na chvíle rituálu. Pro řešení je pak nutné vytvořit možnost návratu do života v příznivých podmínkách. Zátěž být musí, ale krutosti a násilí ne.
Ještě tedy zbývá popsat rituál, alespoň jeden základní, výchozí. V počtu tří až osmi osob se posadíme kolem stolu, každý ve svém rituálním oděvu. Na stole na rituální ubrus položíme na keramickou podložku (na talíř) čtyři čajové svíce a obložený talíř s druhem potravin, které sami máme rádi. Maso, salámy, zelenina, sýry, ovoce, cukrovinky a skladbou potravin se snažíme vyjádřit duchovní nebo názorovou orientaci skupiny. Rituál nemá jiný cíl, než projev úcty k duchovnímu světu a jeho alespoň krátkou účast na životě. Rituál doplní slabá hudba.
Rituál vede pouze jedna osoba a řízení se mohou všichni prostřídat. Uspořádání rituálu je svědectvím o charakteru, vyspělosti a orientaci skupiny. K účasti se pak sejdou stejně zaměřené duchovní bytosti. Rituál začíná pozváním duchovních bytostí ze záhrobí a dotazem, zda se někdo připojí. Kdo řídí rituál může vyslat informaci, že jsou pozvány všechny bytosti nebo že jsou pozváni názorově blízcí souvěrci.
Zpočátku asi nikdo nepřijde, tak si účastníci mohou povídat třeba na téma osobních spirituálních zkušeností. Jak dlouho bude rituál trvat nelze předvídat, odhadem půl až hodinu. Dalších rituálů se jistě účastní duchovní bytosti, jejich účast se projeví pocity energie, například paralyzace nebo rauše. Tato zkušenost nás již navede k vlastní spirituální praxi, tu budeme mít jistě možnost ovlivnit vlastní vůlí a představou. Jedinou společnou podmínkou je dobrovolnost v účasti. Další pravidla si stanoví každá skupina podle sebe. To už s vlastním duchovním světem.
.