starý a nový svět

Nový svět se tvoří právě nyní

.
Každý den přináší něco nového, jsme v období velkých změn. Mění se zásady dané na počátku světa a mění se také zásady a chyby spojené se zánikem Atlantídy a nepočítaných zániků následných. Doba nám přináší naději, že násilí, utrpení a mocenská zvůle, to vše může být zastaveno a lidé si mohou na základě své zkušenosti vytvořit nový správní řád, funkční a harmonický. Nový správní řád je v základních hodnotách připraven, můžeme se však ještě k němu vyjádřit a dotvořit ho. Můžeme se však spíše vyjádřit k podobě našeho soukromí, co a jak si přejeme prožívat, jaké chceme mít možnosti, co si zařídíme samo a co budeme řešit se svými souvěrci.
Nyní se obrátím s nabídkou této spolupráce na několik osob, které znám už delší dobu a o kterých vím, že jsou schopni se k vizi nového světa vyjádřit. Až mi přijde alespoň deset psaní, uložím je všechny bez úprav sem, do té doby vyloučím ovlivnění autorů cizími pracemi.
Starý svět andělský pyramidálně uspořádaný končí, řád již neplatí a kdo se ho snaží obnovovat a zásady uplatňovat, neuspěje. Má však možnost transformace, protože mnoho osob má potřebu být vedeno. To platí především pro osoby s nízkým počtem lidských inkarnací. Je však nutné ze správy vyloučit násilí a nepřiměřenou zátěž. 
Každý má samozřejmě možnost svoji vizi budoucnosti světa uvést na svých stránkách. Když mi dá odkaz, rád ho zde uvedu. Nový svět se začne tvořit zde u nás, v Čechách, později ve státech visegrádské čtyřky bez Rakouska, protože to je nositelem šlechtického systému a má snahu na starých správních zásadách obnovit svoji říši z 19. století. Dál do světa se nová správní a existenční pravidla šířit nebudou, to až po roce 2100, až po novém zásadním vyhodnocení procesu změn. Rozhodující pro skupiny a jednotlivce bude, jakou roli budou v novém světě plnit, co nabídnou a k čemu budou přizváni. S jistým omezením platí "dělej si co chceš, pak se to vyhodnotí".
moje vize
.