starý a nový svět

Moje vize nového světa

.
Duchovní práci a filosofii se věnuji od roku 1986, to bylo období občasného psaní a přípravy na práci pozdější. Od roku 1993 se tomu věnuji naplno s finanční podporou státu. Psal jsem a tím provokoval útoky temných sil na moji psychiku. Mírné i masívní útoky jsem úspěšně likvidoval. Svět nemohl jinak, neměl alternativu ani bohy, kteří by zajistili něco lepšího a kromě toho byl proces likvidace temných sil řízen vyšší úrovní. Nastalo oslabení útoků a tím se otevřel prostor pro přípravu a realizaci změn ve světě, nyní zatím jen v našem regionu. Nebudu řešit, co bylo, napíši, co si přeji, aby bylo:
Prožili jsme s Morellkou rok a čtvrt v Liberci. Máme každý svůj svět a společný pouze zájem o magii, ale také neslučitelný. Náš vztah jsme si nazvali "spolubydlící". Ona mladá dívka 27 let bez zájmu o erotiku a sex, já senior a udržovaný vterán se zvýšeným zájmem o erotiku a sex, ovšem neuspokojený, což posilovalo moji duchovní aktivitu. Společným zájmem byla nahota, lehký hedonismus a dobré jídlo. Náš vztah byl velmi přátelský a tak jsme dokázalo světu, že i lidé velmi rozdílné orientace a zájmů mohou spolu žit ve shodě a pohodě, pokud jsou ovšem existenčně zajištění. Kdybychom museli mezi sebou bojovat o přežití, tak bychom určitě byli samý šrám. To je problém současného světa. Všichni na světě musíme bojovat o přežití a mnozí i se ztrátou naděje.
Přeji si svět bez válek, který neřeší nahotu, erotiku a sex. To jsou oblasti, ve kterých bych se chtěl rezalizovat a přispět k tomu, aby tomu tak bylo. Války jsou samoúčelným ničením a mění lidi na bezprávné odsouzence k smrti a současně katy vykonavatele. Moc si také přeji, aby nebyly použity žádné atomové ani chemické zbraně. Arbitráž na úrovni Universa již funguje a s ní také spravedlivý Boží soud. Přeji si, aby se prosadil a nikdo aby neměl důvod k násilí a válkám. Do jiné oblasti správy světa nezasahuji. Přeji si, aby velké i malé skupiny měly svoji vlastní spiritualitu.
Jak by měla vypadat naše společnost? Přeji si existenční diversifikaci, aby si každý mohl žít podle svého, ovšem ne parazitním stylem. Aby nikdo nikoho neblokoval, neproklínal, ani nepoškozoval. Přeji si, aby zde vedle sebe působily kulty s různou mírou vlivu na své rody a jednotlivce. Někdo si přeje vedení, aby se zbavil odpověnosti, jiný potřebuje více volnosti, aby mohl uplatnit své schopnosti a odpovědnost bez problémů přijme. Přeji si pracovní dobu zaměstnanců nejvýše šestihodinovou se mzdou pro důstojné přežití. Přeji si společnost čtyřčlennou, ve které budou spolupracovat inteligence, podnikatelé, správci a prostí lidé. Nad touto základnou bude pyramida autonomní moci a čtyřmi pěti úrovněmi. Na nejvyšší úrovni je Universum s úkoly řešení konfliktů mezi velkými skupinami, ochranu planety před všemi ničitelskými snahami a náprava toho, co již poničeno bylo. Když budeme jakýmkoli způsobem existenčně zajištěni, konfrontace nebude.   
Na úrovni rodu a rodiny všem přeji, aby si všichni mohli samostatně řešit vše, co samostatně řešit dokáží. V jejich kompetenci bude udržování rodokmenu a inkarnace v rámci kultu, výchova dětí a rituály pro souznění s vlastním duchovním světem. Kult, rod rodina a jednotlivci zde budou mít prostor pro rozvoj a osobní růst. Do takového prostředí bych se rád opět inkarnoval. 
A co nyní? Jak dožít tento život? Přeji si dožít se souvěrcem, se kterým budeme tvořit společné ego na základě hodnot zdraví, láska, peníze a štěstí. Vzájemně posilovat osobnost a druhému projevovat uznání a respekt. To nejlépe v domečku někde v přírodě. Také aby nikdo nerušil mé sny, jak s mladými ženami (páry) prožíváme lásku, erotické rituály, video a focení. 
.