starý a nový svět

Prožívání

.
O kvalitě života vypovídají naše pocity, ty trvalé i ty občasné vyvolané prožitky nebo rituály. Dnes v noci jsem cítil zmatek, snad proto , abych toto téma řešil. Můj názor je ten, že pohodu, klid a mír jako základní emoce, bychom měli prožívat a šířit všichni a mělo by to být přijato jako oprávněný požadavek. Každý ovšem má zájem o určité prožívání, má mít možnost si ho svojí snahou zajistit.
To je téma, které nyní řeším pro sebe i pro své blízké. Začalo to tím, že jsem měl řešit jakési projekty, o které nikdo nejevil zájem. Požádal jsem osudové síly, aby mi s tím pomohly. Pak mi přišla myšlenka, že se mám zbavit zbytečných starostí a planých myšlenek. Viděl jsem koště, které vymetlo vše zbytečné a plané. Prožívám smutek a deprese a snažím se jich zbavit. Možná jsem se napojil na emoce společnosti nebo svých blízkých. Sestoupil jsem jedno patro do podzemí, byl tam velký sál, pustý, jen s jednou dívkou spíše ženou. Spolu jsme vyšli ven hledat klid do přírody.
Co všechno ovlivňuje naše prožívání? Duchovní orientace a ukotvení, místo pobytu, blízcí lidé, způsob získání obživy, zájmy a záliby, nejlépe ty společné, příjemné prožitky, rutina a rituály, životní styl a zvláštní místo zde mají slečny a mladé ženy. Ty jsou zdrojem naděje, lásky a potěšení v životě běžném, v potížích i krizích. Naopak nepříjemné pocity mohou vyvolat psychické útoky.
Této oblasti se budu věnovat pro sebe i pro druhé. Ke společné cestě pozvu (mladé) ženy a své přátele.
.