starý a nový svět

Tajemství Atlantídy

.
Dnešní doba řeší chyby v historii stvoření a trvalý konflikt mezi lidmi a ještírky, který způsobil zánik Atlatídy a zániky dalších civilizací je jedním z nich. Na počátku věků ještě před hmotou existovali privilegovaní bohové s podobou lidskou a podřízení ještírci s podobou ještírka Jediho. Víme, že nám vládnou reptiliáni. Víme také, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému a vyzval ho, milujte se a množte se. Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale vládnou nám Reptiliáni snad od roku 1760 před Kristem, kdy Abrahám zabil Beránka a založil židovský letopočet s počáteční hodnotou 2000 let. Je to současně i počátek naší historie. Ta je ve znamení trvalého konfliktu mezi lidmi a reptiliány.
Bůh sice stvořil člověka k obrazu svému, ale z vůle vyšší moci. Vyšší tvůrčí moc pak dala člověku nový osvobozující řád a to z působilo konflit mezi lidstvem a reptiliány a Bohy. Bohové viděli v člověku konkurenta a podstatné je, že reptiliáni měli problém s tím, že člověk, který stál na stejné sociální úrovni s nimi, měl podobu bohů a božské schopnosti. Reptiliáni se mohou bez problému stát člověkem, stačí vstoupit do lidské inkarnace a zapojit se do lidské společnosti. Mají s tím však problém, po dlouhé době konfliktů byla lidská společnost devastována a stala se pro jejich život neúnosnou. Mohou zde přebývat jen když se nějakým způsobem osvobodí. Nejsou schopni pracovat v běžných profesích, buď získají sociální jistoty od rodičů nebo od společnosti nebo mohou vládnout. Pokud vládnou, pak vytvářejí virtuální mediální obraz světa, aby si zajistili a posílili svoji moc. Jsou zde mladí lidé, kteří nemohou přijmout pracovní podmínky a tak stále žijí u rodičů před počítačem. Jejich stav by měl vyjít ve známost a vládnoucí reptiliáni by měli pro všechny upravit snesitelné pracovní podmínky.  
Problém ještě jednou stručně zopakuji: od počátku věků zde žili nadřazení bohové a podřízení reptiliáni. Pozemský člověk byl stvořen do podoby privilegovaných bohů a tím ohrozil existenci reptiliánů a jejich bohů. Konflikt se projevil v Atlantídě a reptiliáni trvale zde přítomni a příchozí z kosmu, zničili vše živé stejně jako na Maloně a na Marsu. Pozemské formy života byly silnější a tak  přežily a postupně se obnovila vegetace. Člověk byl ve druhém stvoření obnoven před osmi milénii vesmírnou misí do role podřízeného. Reptiliáni mohou získat lidskou podobu, pokud prožijí lidskou inkarnaci. Nyní s tím však mají problém, protože po mnoha letech snah po zotročení člověka jsou pro ně zdejší životní podmínky neúnosné. Řešením je úprava životních podmínek pro všechny.    
Současně je nutné upravit spiritualitu na všech úrovních. To je úkol pro vyvolené povolané.
Nyní pracuje lidská společnost na základě negativní energie. Základem musí být energie pozitivní.
.