starý a nový svět

Co se nyní děje

.
Děje se toho hodně a můj pohled je pouze jedním z kamínků mozaiky. Byl jsem napomenut, že neplním své úkoly, mám invokovat bytosti z knihy života. Já si zase přeji prožívat lásku, mohla by to být odměna, až budu mít zásluhy. Pak napíši o své zkušenosti. Lásku jsem prožil krátce ve spojení se dvěma ženami, tak vím, že tu schopnost mám. 
Duchovní svět má snahu pomoci lidem k obrácení od otroctví cizích bohů na stranu zájmů pozemského člověka. Jde o dva nesmiřitelné světy, vysvětlím na dvou případech: prostý člověk nesmí nikoho zabít. Kdo slouží cizím bohům, může zabít veškeré lidstvo. Prostý člověk krást nesmí, kdo slouží cizím bohům, může krást bez omezení. Nyní pozemské lidstvo získalo moc tyto privilegované osoby fyzicky zabíjet, tak čekám, zda se tak stane a zda se to dozvíme. Více o tom nevím, protože jde o okultní (skrytou) praxi. 
Já přeji prosperitu a dobrou spolupráci státům V4.  Já se budu věnovat knihám života a lásce. Jak se zdá, láska podléhá karmickému řádu, je za odměnu. Budu dál hledat. 
.