starý a nový svět

Program obnovy

.
Jde o program obnovy duchovního světa a kultů. Průvodci mi nabízejí knihy života, abych zapsané obnovil a já jsem se k tomu neměl. Dnes jsem získal program, s jehož prvky jsem byl seznámen již dříve. Jde o program, který bude plnit více mágů a který je zaměřený na obnovu a posílení duchovního světa kultů schopných prožívat lásku mezi svými souvěrci. 
Postup je takový, že církev nebo kult, který má zájem o obnovu a posílení, mi přidělí ženu (ve věku 16 až 60 let) a s tou budu prožívat lásku jako souvěrec, obrátím se na její víru a společně budeme obnovovat alespúoň 50 duchovních bytostí. Program lze realizovat pouze s prožíváním lásky a erotiky. Žena bude pak pokračovat jako kněžka a pozve do svého života muže souvěrce, se kterými bude pokračovat ve vytvoření kultu na pozemských hodnotých a pozemské správní zkušenosti.
Žen může být nejvýše dvacet, to když bude velký zájem, ale společnost na to není připravena. Tak očekávám, že budou nejvýše čtyři. Nejde o vytváření skupiny, ženy nebudou souvěrci a nebudou se setkávat na společné akci, budou jednat samostatně. Program budu plnit pět až deset let.   
Kulty, které již fungují a nemají potřebu obnovy vlastního duchovního potenciálu, tuto moji službu napotřebují. Také ne každá žena, se kterou budeme něco podnikat, bude plnit právě tento program. 
.