starý a nový svět

Jak se vydat do nového věku a osobní prosperity

.
Končí červenec, je polovina prázdnin a také Lugnasadh. Probudil jsem se v noci, abych zapsal direktivy k novému věku. Pro sjednocení snah je nutné napsat nový řád a uvolnit cestu jeho realizaci. To uvolnění cesty znamená likvidovat překážky, tedy okultní bloky, útoky negativní energie, svedení z duchovní cesty, působení pokušení, což způsobí vyloučení ze společnosti. Člověk buď přežívá na okraji společnosti v nouzi nebo se stává nebezpečným pro své okolí a může být likvidován. Začneme tedy změnou u sebe sama, cílené chování zaměřené na přežití a prosazení se do společnosti. Důležité je také najít souvěrce pro vzájemnou podporu.

Nyní jde o to, zda se podaří nahradit zotročující Římský správní systém novým správním systémem, který by vzcházel z lidské historické zkušenosti a jako společenská smlouva spravoval funkční harmonickou společnost ve prospěch pozemského člověka. Část lidstva zplaněla a neobejde se bez direktiv autority. Srovnatelně velká část společnosti naopak potřebuje prostor pro vlastní seberealizaci a tvůrčí záměry. Společenský správní řád musí řešit obě tyto dominantní skupiny, ale také mnoho dalších, často velmi názorově a zájmově vzdálených.

Jak nastoupit novou životní cestu osobní prosperity?
1. pracovat sama na sobě, vyhledat své schopnosti a snažit se je prosadit,
2. uvědomit si své životní hodnoty a vytvořit z nich systém.
3. rozhodnout si osud, program, svoji cestu a vše odseslat osudovým silám.
4. najít si přátele se stejnými názory a zájmy.
5. snažit se přežít. Uplatnit své schopnosti a získat (finanční) ocenění.
6. snažit se získat zdraví, peníze, lásku a štěstí.
7. ve svém soukromí žít podle svých představ a životních hodnot.
8. nesnažit se bojovat. Kdo potřebuje, ať se věnuje adrenalinovým sportům a bojovým hrám.
9. nepoléhejte na stát, pokud nepatříte k vládnoucí skupině.
10. prosperuje ten, který je na správné duchovní cestě, kdo má své průvodce souvěrce.
.