starý a nový svět

Životní hodnoty

.
Jaké má člověk životní hodnoty? Jak je získat, uspokojit a prožívat? Toto téma řešíme stále, i když to tak nenazýváme. Hledáme způsoby jak se zbavit potíží a pak také když se chceme mít ještě lépe a také, když přemýšlíme o životě a za štěstí děkujeme duchovnímu světu.  
Nejvyšší hodnotou je sám život, ovšem za předpokladu, že neprožíváme trauma a živí nezávidí mrtvým. Co všechno potřebujeme pro spokojený život? Jsou to především živly, země, voda, vzduch a oheň. Přidat můžeme třeba elektřinu. Jsou to základní podmínky pro život a výsledek stvoření. Živly je nutné chránit, můžeme je vědecky poznat, ale nemůžeme je ovládnout.  
Každý živočich, který má svoji inteligenci a schopnost rozhodování, považuje za životní hodnotu svobodu, tedy samostatně přijímat a využívat možnosti. Každý by měl své možnosti a schopnosti dobře rozpoznat, za možnosti být vděčný a schopnostmi se prosadit. Jde o seberealizaci.
Nejednáme a nerozhodujeme se zcela samostatně, vždy musíme respektovat vůli někoho dalšího, cizí vůli, která upravuje naše jednání a omezuje naši samostatnost. Jde o přímé vedení nebo direktivy sociální, psané či nepsané. To se týká každého a lze to přijímat jako dobro nebo jako omezení. Záleží na tom, jakou duchovní cestu jsme si zvolili, jakou máme názorovou shodu a jaké máme společné zájmy s těmi, kteří zasahují do našeho života. Jde o přátelství nebo partnerství.
Obě předchozí hodnoty rozhodují o možnostech zapojení do společnosti, prosazení vlastních schopností a způsobu (finančního) ocenění. To je rozhodující pro náš život a prosperitu rodiny. 
A pak jsou zde priority. Zdraví, peníze, láska a štěstí. U všech a u každého v jiném pořadí.
Člověk je stvořen pro zátěž. Kdo má vše bez vlastního přičinění, ničeho si neváží a když přijde zátěž, není připravený. Člověk si váží toho, co získal svojí pílí a snahou. S tím jsou spojeny další životní hodnoty, u žen rodina, děti, u mužů majetek, automobil, kariéra, prožitky.
.