starý a nový svět

Spolupráce místo konfrontace

.
Nastal poslední čas pro zásadní systémové změny. Vše je prosté a zřejmé. Přestaňme s konfrontací, v rámci spolupráce pojďme napravovat zničenou přírodu a životní podmínky. Vše zničující nevzniklo z důvodu neznalosti, ale ve zlé vůli s plnou znalostí následků. Mám na mysli rozvrácené rodiny bez možnosti přípravy potomků na život, nepovedenou globalizaci, příchod imigrantů s cílem umlčet alternativu, sexuální problémy a deviace, nemoci obyvatelstva a další znaky ve společnosti, které ukazují na úmyslné nasměrování ke zničení společnosti. Na některých místech, dříve prosperujících, se již žít nedá.
Některé devastující záměry zastavilo vyhoření, tj. zničení duchovních bytostí, které krize plánovaly a měly snahu je realizovat. Nyní je v plánu smrt exponovaných politiků. To je nutné zastavit, to by vedlo k použití atomových zbraní a následnému zničení civilizace. Já zásadně nesouhlasím ani s použitím temné magie k zabíjení kohokoli, zejména politiků, samozřejmě nesouhlasím s válkami a už vůbec ne s použitím atomových zbraní. Určitě bychom pak dopadli jako Malona nebo Mars.
Kde to všechno začalo? Konflikt mezi člověkem a Hospodinem je popsán na počátku Knihy Genesis. Samotná symbolika příběhu přináší mnoho nejasností. Proč stromy poznání a života rostly uprostřed Ráje a proč Hospodin lidem zakázal jíst ovoce těchto stromů? Legenda popisuje rutinní postupy v řešení vztahů mezi vesmírnou elitou a pozemskými lidmi, domorodci. Nadřazenost místo spolupráce. Opakuji, že si žádné další formy konfrontace nepřeji, přeji si účelovou spolupráci.
.