starý a nový svět

Program, řád

.
Je úplně jedno, kdo nám vládne, rozhodující je, podle jakého řádu, programu. Dále je podstatné, zda může svoji moc prosadit nebo zda ho něco blokuje. Předpokládám, že v současné době nastal úpadek moci světské i duchovní, proto je obtížné samostatně se rozhodnout a něco prosadit. Když pak realizují příkazy nadřízených, riskují tresty a pokuty, neboť odpovědnost nesou oni. 
Společnost je uspořádána ve formě mocenské pyramídy. Veškerá rozhodnutí vycházela z vrcholu pyramídy, kde působilo asi 600 osob ve spolupracujících rodech. Jejich moc pocházela z magie a postupně si "našetřili" až 99 procent pozemského majetku v oblasti ekonomické. Ještě měli další  ambiciozní plány, jenže proces změn v oblasti duchovní se dotknul i jejich moci a samotné existence jejich rodů. Lze tedy napsat, že celý mocenský systém se rozpadá. Řešením měla být válka, ale ani ta by nebyla zárukou udržení jejich moci. Každá velká válka přinesla moc jiné skupině.
Nastala tedy situace, kdy bychom se měli všichni zastavit a přijmout nové plány a nový program. Každá krize na všech úrovních od osobní po celosvětovou se řeší v oblasti programu, plánu. Nový program všeobecně přijatelný by zastavil i násilné nepokoje ve Francii a předešel dalšímu násilí.
Znakem příští doby bude také vydávání velkého množství nesmyslných zákonů s cílem naplnit vězení a vybrat pokuty. Je však otázkou, zda budou represívní složky ochotny a schopny spolupracovat. Navíc velké pokuty vyvolají snahu pro odvetě a posílí nebezpečí násilí ve společnosti.
Za situace, kdy nikdo není spokojený se stavem společnosti, očekávám ochotu ke změně Řádu. Lze očekávat další růst teploty a s tím spojené sucho. Přírodu a vegetaci je nutné odpovědně chránit a nedopustit její vypalování. Pustiny znamenají ztrátu území pro život. Vegetaci je nutné obnovit.
Ozývají se hlasy, že člověk je škůdce a je nutné jej z planety odstranit. To už zde nastalo několikrát a po zničení lidstva planetu obsadil kdosi cizí. Nebudeme tedy trestat celé lidstvo, ale pouze viníky.
Vnímám přítomnost sankčních si. Myslím si, že zde budou působit již trvale.
Co píši, všichni znají. Jak napravit společnost a sepsat všeobecně přijatelný řád, to také správci znají. Už jim nic nebrání v tom, aby sepsali a prosadili funkční a spravedlivý řád bez násilí a mocenské zvůle, bez bídy a bezpráví. Ve prospěch všech pozemských systémů, lidstva i sebe, v souladu s přirozeností. A řád, který někdo sepíše nebo prosazuje, aby také sám dodržoval.
.