starý a nový svět

Nový řád vyhlásily Francie a Německo

Členské státy se vzdají:
1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny
2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů
3) vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku transformace NATO
V preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují:
* "Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva.
   Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu."
* Vznikne společná armáda „European Security Compact” na principu „ohrožení jednoho státu/ohrožení všech států
* Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru* Bude zvětšena pravomoc „Evropského veřejného žalobce“
  a vznikne jednotný trestní zákon.
* Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku
* Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout
* Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu
  na toto téma. Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země, otázka nezní zda, ale kdy bude přijato.
* Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi…“
Připadá mi, že svět plní program udržení "tradičních hodnot" který vyhovuje pouze malé části elity aniž by sledoval výsledky. Musel by vidět evidentní neúspěchy a pokud by je uznal, změnil by plány.
Opakuji, že Evropa spojená v unii je skvělý nápad, ale jeho realizace budí stále větší nevoli a odpor. Stejně tak snaha Německa a Francie může být velmi přínosná a dobrá. Chybná násilná realizace Evropu rozloží zcela přirozeně. Evropské státy mají velmi rozdílnou historii, často zatíženou spory, válkami a rozdílným náboženstvím. Je nutné respektovat kulturní a ekonomické odlišnosti národů.   
Také nelze přehlédnout vlivy velmocí, všechny se snaží v některé části EU posílit svůj oslabený vliv. Očekávám, že snahy prosadit Nový Řád, který ovšem nový není, je to Kristův systém jediné cesty.
EU má naději na sjednocení, ale současně hrozí rozpad. Tak uvidíme. Budeme to sledovat. 
.