starý a nový svět

Budoucnost

O naší budoucnosti a délce trvání této civilizace rozhodne recyklace surovin. Bez recyklace bude trvat asi dvě milénia, s dokonalou recyklací asi deset a pak se změní. Buď nastane doba železná nebo lidstvo dostane nové zdroje založené na nových vlastnostech uhlíku a křemíku. Recyklovat je nutné barevné kovy tím, že se budou ukládat na zajištěné oddělené skládky. Jde hlavně o měď, olovo, zinek, hliník, železo a další neobnovitelné zdroje. S dusíkem (dusičnany a dusitany v půdě a vodě) a kysličníkem uhličitým si příroda poradí sama.
Dále je nutné řešit růst teploty a úbytek vody. Obojí lze řešit obnovou vegetace. Je to velmi naléhavý úkol podporovaný osudovými silami Universa. Prvním krokem je obnova nepropustných vrstev a  čerpání vody z hloubky pomocí sluneční energie. Následuje vysázení sukulentů a po několika generacích další formy vegetace. Je také nutné zbavit svět násilí a válek, mučení a týrání zvířat a lidí.
.