starý a nový svět

Nová spiritualita

1.9.2019

.
Dnešním dnem se potvrzuje duchovní moc Universum Čandragupta z kultu Taj Mahál. Tradice vznikla v letech 1590 až 1650 odvozená od pozitivní perské tradice.
Základem je systém mnoha cest v jediném prostoru. Počítá se se založením mnoha kultů a rodů na základě pozemské zkušenosti a tradice. Nadřazenost vesmírných mocností je ukončena.
Platí zásada "Chovej se slušně a měj se dobře". Zákaz násilí, mučení, trýznění a tedy i válek, trvá.
A co z toho pro nás plyne? Jde o službu pro bohy, dominátory a velké skupiny s cílem odstranění sporů cestou božího soudu arbitrážního nebo direktivního. Tuto službu zde plnil Melkor, ale po jeho odchodu nebyl nikdo schopen smiřovat bohy a velké skupiny. Následkem toho zde vznikaly spory, konflikty a války. Nyní máme naději, že budeme žít v klidném prostředí mezi svými bohy a vzory.   
Bůh-Universum Čandragupta a realizátor Azrael