starý a nový svět

Nepřeji si katastrofy

.
Poslechl jsem si na Youtube "Proroctví Edgara Cayceho pro 21. století (dokument 2019)"
https://www.youtube.com/watch?v=2yAPdxf2ULw  
Všechno přesně věděl a uměl také léčit. Svezl se UFO a byl seznámen s budoucností. Předpověděl, že Rusko a Čína ovládnou svět a budou také kolonizovat měsíc a Mars. Předpověděl také velký počet katastrof, z nichž mnohé se už staly. Sdělil, že kdo bude chtít, může žít věčně ve svém těle za podmínky, že ovládne stroj času. Jeho schopnosti zajišťoval přiinkarnovaný vesmířan. 
Asi to není náhoda, že mi článek nabídli dnes, 11.9.2019, když máme výročí zániku WTC, je to přesně na den 18 let od zničení instituce organizující obchod mezi USA a Evropou. Následně se výroba a obchod přestěhovaly do Číny. Moc se to už nepřipomíná, i když význam ta událost má. Objevuje se konspirační teorie, že si "dvojčata" zbourali Amíci sami, snad aby vyprovokovali nepřátelství vůči Islámu, už ale asi bylo pozdě. Výročí chápu jako upozornění, že proroctví o katastrofách je nutno brát vážně. Hned prohlašuji, že si žádné ničení ani katastrofy nepřeji!
V současné době hoří lesy na Sibiři a v Amazonii. Myslím si, že požáry jsou úmyslně založeny
a většina katastrof také. Nyní již vesmířané cudně mlčí, ale když byli před dvaceti lety na vrcholu moci, tak se přiznali, že zde na Zemi už zničili šest civilizací. Vyšší moc nyní má snahu zničení zabránit, protože zde už nejsou zdroje pro vytvoření civilizace nové. Opakuji proto, že si žádné ničení a katastrofy nepřeji. Vím, že si mohu přát cokoli, jde jen o to, zda jsem schopen své přání prosadit. Neměli by spoléhat na to, že možnosti nemám. Přeji si také, aby se požáry vegetace všude na planetě podařilo co nejrychleji uhasit.  
Už dříve jsem vyhlásil zásadu: "Chovej se slušně a měj se dobře." Je to současně pozvání pro všechny bytosti, i pro ty, které mají z nějakého důvodu potřebu zde škodit. Potíž je v tom, že tuto zásadu málokdo dokáže naplnit. Pravdou také je, že zde pro realizaci nejsou podmínky. Uvedené proroctví sděluje, že zde bude nová rasa, noví lidé. Věřím, že oni tu zásadu naplní.