starý a nový svět

Shrnutí a nasměrování

.
Co mělo být zničeno, již zničeno je. Máme za sebou tři milénia bojů a krutostí, lidé se změnili na bojovníky a jiné schopnosti jsou oslabeny. Rutinně zde působí apokalyptické síly, ale kdo ví, co všechno měly v plánu, ví také, že mělo být mnohem hůř. Ono je hůř, úpadek postihl celý svět, jen my máme výsadu klidu a nového úkolu. Z našeho prostředí má vzejít nový duchovní a správní systém, jehož podstatou je obohacení vesmírné moudrosti o pozemskou zkušenost.
Základem stávajícího systému je pyramída moci, ve skutečnosti plochá a neprostupná. Chybí ji kariérní řád. Zrušení pyramídy by znamenalo přijetí rovnostářské společnosti, která se také neosvědčila. Systém se mění ve svislém směnu na správní úrovně podle geografického rozdělení a každý stupeň má vlastní sdělený kariérní řád. Základnu pak skutečné pyramídy tvoří čtyřčlenná společnost s prvky prostí lidé, inteligence, tvůrci (výrobci) a správa fungující na základě společenské smlouvy na každé úrovni. Mocenské úrovně jsou Universum, řeší spory a krize, světadíly a velké regiony, ty chrání své životní prostředí a zdroje, regiony a pronárody, řeší životní styl a svébytnou kulturu, menší regiony, zde jsou kulty a rody. Každá úroveň má vlastní spiritualitu.
Velkou změnou je také úprava aktivity do kruhu. Východiskem je hodnotový kruh s hodnotami osobnost, schopnosti, možnosti, plány, poznání, funkce, zdroje a relax. Dosud byla relaxace, odpočinek chápána jako odchod ze systému, bytost byla buď v režimu tvorby nebo v režimu odpočinku a blaženosti v nirváně a zpět do tvorby se nevracela. Nyní je odpočinek zařazen do systému jednak pro obnovu sil a zdraví, pak také jako odměna po dosažení cíle, prožitek uspokojení a posílení osobnosti. Jde o dílčí cíl na životní trati s přijetím náročnějšího úkolu.  
K lidskému životu patří priority zdraví, peníze, láska a štěstí. Součástí zotročení bylo zablokování přístupu k těmto prioritám. Dosažení a naplnění těchto priorit je oprávněným požadavkem. Každý člověk si je musí zajistit vlastní snahou, nic mu v tom bránit nesmí.
Řítíme se prostorem velkou rychlostí, celý prostor je živý a v pohybu. Náš život je spojen s planetou a jejími možnostmi, s kvalitou živlů země, voda, vzduch a oheň. Vegetace nám dává kyslík, voda je zdrojem života. Psychicky narušený člověk úmyslně planetu, živly, přírodu, život i samotného člověka ničí a likviduje. Nyní k nám přišel duchovní potenciál z celého okolního vesmíru, s nimi přišel i naléhavý úkol přijmout to, co zbylo, uvolnit existenční prostředí a umožnit existenci. Přišly také vyspělé bytosti s pozemkým původem, aby nám pomohly řešit aktuální problémy a pro sebe  si zde zařídit existenci podle vlastních představ a hodnot.
A co my s tím? Mnozí z nás mají své životní úkoly. Plní je s přímým vedením duchovního světa, osobních průvodců a ochránců. Ty podpoříme. Čeká nás dlouhé období horka a sucha. Budeme lépe hospodařit s vodou, větrat výměníkem tepla, topit dřívím a tepelným čerpadlem, hledat souvěrce,  zakládat kulty s vlastní spiritualitou, ve svém soukromí si dopřejeme lásku, erotiku, hedonismus i sex, snížíme pracovní dobu na šest hodin v pěti dnech týdne, otevřeme cestu osobnímu a duchovnímu růstu člověka, aby dokázal jednat samostatně s vlastní odpovědností.   
Budeme také dodržovat kosmické zákony, jedním z nich je "přej a bude ti přáno".