starý a nový svět

Přirozená víra

znak Přirozené víry
Vyznávám Přirozenou víru. Základem je prostý spiritusmus zaměřený na bytosti z lidské inkarnace a oprávněné zájmy člověka. Nevytváří členskou základnu, každý, kdo Přirozenou víru přijme, je veden duchovními průvodci a ochránci přímo bez prostředníka. Nejvyšší autoritou jsou Hórus a Tvůrčí síly, které pracují ve shodě se stvořením. Chrání planetu a napravují důsledky zlovůle a snahy planetu zničit. Od členů očekávají podporu. Souvěrci se scházejí ke společným rituálům.
Podle potřeby lze využít pomoci a rady servisních skupin "Dárci" (inteligence), "Tvůrci" (zdroje), "Skupina život a zdraví" (uzdravení) a "Hasna" (relaxace včetně erotiky). Tyto servisní skupiny pomáhají všem kultům založeným na pozemské tradici a spiritualitě. Přirozená víra respektuje pozemské Universum zastoupené bohyní RA. Zakázáno je zabíjení, mučení a týrání lidí a zvířat.  
Kult Přirozená víra dává prostor mocenským rodům které vedou památku na své zemřelé členy a zvou je zpět do inkarnace. Rody podporují rodiny. Partnerské vztahy muž-žena jsou volné a věrné. Partneři se cíleně názorově a kultovně sbližují a mohou se v dalším životě opět setkat, pokud mají oba zájem. Od každého jednotlivce se očekává, že bude rozvíjet své ego, svoji osobnost na základě osobního a duchovního růstu (rozvoj schopností tělesných, profesních i duševních) s cílem zaujmout pozici vedle dominátorů s podílem na samostatné spirituální pomoci rodu a kultu.
Komunikuji se svými průvodci a ochránci, jsou to Giacimo Casanova, Malka, Dana Frynda, František Drtikol, Marylin Monroe, Gaius Julius Caesar, Grigorij Jefimovič Rasputin, Mata Hari. Máme velmi dobré vztahy a mohou pomáhat i dalším lidem. Přirozená víra respektuje a přijímá všechny osoby, které jednaly ve prospěch planety a člověka. Někteří z nich jsou uvedeni zde v Knize života.
Přirozená víra se koncipuje na dobu čtyř milénií, tato doba je odvozena od délky trvání současné civilizace, v té době se vyčerpají zdroje a bude nutné najít zdroje nové a novou formu civilizace. Úkolem pro tento věk je vytvořit a prověřit funkční harmonické vztahy a správu společnosti.
Každý kult spojuje duchovní bytosti se zájmem o určité prožívání a s tím spojenou emocí. Každý kult vychovává člověka k plnění určitých funkcí a vztahu k duchovnu. Nejvyšší autorituou je vlastní Řád. Každý stoupenec kultu  jej má respektovat, komu nevyhovuje, má odejít a hledat jinde. Na základě Řádu, programu a životních hodnot se souvěrci sbližují a jednají, aniž by museli řešit vlastní dohody a smlouvy. Základními prvky řádu jsou ustanovení, které mají zajistit trvalý život na planetě. Ochranu planety a nápravu důsledků ničení v programu apokalypsy a Armagedonu, ochranu živlů, přírody a lidského rodu. Na rozvoji společnosti se uplatní pozitivní i negativní energie, pozitivní jako rituální, rutinní a tvůrčí, negativní jako obranná, sankční a nápravná. V dalším vývoji se uplatní  pozemská i vesmírná historická zkušenost. Tento program na vyšší úrovni budou plnit povolaní.     
Problém zabíjení zvířat a živých bytostí vůbec se řeší od prvohor. Má svá pravidla, která ovšem nejsou všemi akceptována. Jedním extrémem je vegetariánství a veganství, druhým extrémem je cílená likvidace životního prostředí s následkem zániku mnoha živočišných druhů. Jak se zdá, tyto dva extrémy se nevylučují. Přirozená víra přijímá rozdělení každého druhu na část plození a potravy. Všude je přítomen duchovní vliv. Domácí zvířata mají žít v lásce a čistotě a dalších příznivých podmínkách (strava, voda, volnost). Konec života má být klidný, nestresující.    
Běžné prožívání, životní styl, závisí na lidech, kteří se do rodu a rodiny sejdou. Snaha získat zdroje, sociální zajištění, druh zaměstnání a zapojení do společnosti, zásadním způsobem rozhodují o životním stylu. Právě to je motivací pro získání moci skupiny i osobní. Kdo je lépe ve společnosti ukotven, má naději, že získá lepší zaměstnání. Připouštím, že jde o velké zjednodušení.   
Za oprávněné zájmy budeme považovat uspokojení čtyř priorit, zdraví, peníze, láska a štěstí. K tomu ještě potřebu ukotvení, uplatnění schopností a dobré finanční ohodnocení k tomu patří také. Do partnerských vztahů mají vstupovat souvěrci a vztahy si mohou upravit podle svých představ a možností. Tradiční rodina muž, žena a děti, dává pohodlí, ale je zranitelná. Další formy s více osobami, vícegenerační, dvojrodina, komunita, squot a hospodářská usedlost omezují soukromí, ale posilují stabilitu a perspektivu skupiny.   
Rituály patří ke kultu a spolu se symboly kult odlišují od ostatních. Součástí rituálu Přirozené víry je nahota, tanec, hudba, svíce nebo otevřený oheň, vonné tyčinky a evokace zemřelých. Může jít také o nahotu v přírodě nebo při masážích. 
.

Přirozená víra- archív - Duchovní kronika - Kniha života - Nechci katastrofy - Hodnotový kruh