starý a nový svět

Kauzalita

.
Na téma kauzality jsem byl přiveden přes jakési kostky kreditu. V noci jsem se několikrát probral v křesle a když jsem se vrátil do postele, měl jsem vizi nebo sen o krabičkách, které jsem měl kamsi posunovat. Když se to opakovalo, tak jsem měl zájem získat informací více. Šlo o jakousi obdobu kreditu, peněz, když jsem si něco přál, odevzdal jsem krabičku jako kredit. Nejprve jsem si pomyslel, že ani svět duchovní nemá fungovat na základě krabiček, ale na základě kauzality a pak jsem si uvědomil, že jde o formu kreditu, když krabičky nemám, nemohu si nic přát.
Přál jsem si, aby se ověřená světská praxe přenesla také do duchovního světa. Potíž je v tom, že osvědčená praxe se likviduje a nahrazuje čímsi nefunkčním, takže jako zdroj funkčních algoritmů je problematická. Vše funkční vychází z kauzality a systémového poznání, jenže zde ve společnosti je funkčnosti a schopnostem nadřazena moc, vliv a osobní kredit osob ukotvených v hlavním proudu.  
Zpívá se: "Znalosti jsi měl, cos neměl, byli známí." Máme zde mnoho skupin soupeřících o moc. Kdo má moc, obsazuje lukrativní místa a prosazuje se v ekonomice. To je silná motivace. Máme systém, ve kterém je moc nadřízená schopnostem a funkčnosti. Kdo nemá to správné znamení na čele, paběrkuje. Kdo má na čele znamení cizí, je vyloučen nebo i trestán. Každý schopný nezapojený je nakonec všeho schopný. 
Situace řešení má, svět ho zná, mladí se už ohlásili, že vstupují do dění. Podle plánu měl být rok 2020 již klidný, ale může být také pěkně akční, uvidíme.
.