starý a nový svět

Situace má řešení

.
Náprava společnosti záleží na lidech a zúčastnit se může každý. Jsou dvě témata: kdokoli má zájem, může se stát křtitelem nebo léčitelem. Tento dar z oblasti magie byl dán k dispozici všem lidem s vědomím, že jen malá část populace to přijme a je schopna realizovat:   
Křtitel: osoba, která je schopna měnit charakter lidí na základě vložení duchovního principu do ega. Tím se vytvoří předpoklad schopnosti (talent). Po provedení změn jsou všechny duchovní principy všem k dispozici. Křtitel si duchovní princip vizualizuje a vloží ho do hrudi příjemce. Duchovní princip se při využívání posiluje, při odmítnutí zaniká. Křtitel může také duchovní principy z ega odstranit a nahradit. Význam je hlavně pro mladé generace, kterým umožní realizaci a prosazení.
Seznam duchovních principů je zde
Léčitel: jde o podporu uzdravení pomocí očisty psychosomatické energie a odstranění virtuálního poškození astrálního těla. Tímto postupem se nic nezkazí, pokud je všem cílem nepoškozené zdraví astrálního těla. Podporu uzdravení nabízím zde a postup velmi často uplatním sám na sobě. Všichni máme přístup k energiím. Energie jsou vázány na emoce prožívání a zatím je jich dostatek. Z mnoha druhů využívám ty zářivé v barvě reflexních vest. Zelená pro život, modrá pro zdraví, růžová pro klid a pohodu, rudá pro lásku, zlatá pro povznesení. Všemi může zářit naše aura.
Postup si doladí každý sám podle zkušenosti. Základem je přijetí a předání energie. Ve své představě si prohlédneme astrální tělo klienta a odstraníme z něj vše, co tam nepatří, jde o parazity a poškození. Tělo prozáříme zelenou energií a pak modrou. Kde je porucha, tam vstupuje světlo pomaleji a místo se jeví jako tmavší. Orgán, kde temné místo bliká, doporučíme vyšetření u lékaře. Nikdy nebráníme klientovi v návštěvě lékaře, to je jeho věc a zakazuje to zákon. Léčit lze i rakovinu a nádory, leukémii. Postup je takový, že ve své představě odstraníme a spálíme energie, má to stejný efekt jako reálná chemoterapie.   
K nápravě světa přispějeme těmito dvěma službami daleko více, než protestními akcemi v ulicích. Přes nejlepší vůli vlády nejsou schopny vyhovět demonstrantům, protože moc leží jinde.
Je zde ještě další změna v duchovním světě. Dříve mohly duchovní bytosti vstupovat do cizího těla jen ve chvíli, když jeho duše tělo opuslita. Nyní je to mnohem snazší.
Další neposlední změnou v duchovnu a magii je přímá inspirace a ochrana každého člověka, takže nemusí (ale může) navštěvovat věštce. Každý se může stát multidimenzionální osobností, to znamená, že v jeho těle spoluprožívají další bytosti. Je toho více, funkční je také boží soud. 
.