starý a nový svět

Vyhlášení kultu HERMES 

pátek 6.12.2019
.
Jsem pověřený, abych vyhlásil kult HERMES pro příští věk. 
Hlavní autorita, Bůh: Hermes Trismegistos, v Evropě aktivní od roku 1621, kdy se ujal
pronásledovaných v mocenské a duchovní alternativě.
Duchovní orientace: Přirozená víra, prostý spiritismus, spolupráce lidského a duchovního světa. 
Program: Alternativní duchovní a existenční cesta pro hledající a nové generace. Ochrana planety, přírody i společnosti. Dobré partnerské vztahy.
Kořeny: Řecká antika, Tvůrčí Židé, Evropský humanismus, Předkřesťanské evropské národy.
Rituály: wellness, příroda, soukromí - součástí je hudba, společná nahota a otevřený oheň. 
Prostředky a hodnoty: rozvoj a uplatnění vlastností člověka, láska, funkčnost, harmonie. Rod a rodina, čtyřčlenná společnost. Kauzalita a systémové poznání. 
Uznávané autority: Síly Stvořitele, Nejvyšší vůle, Servisní skupina Hasna a skupina Život a zdraví.
.
.
.