starý a nový svět

Poučení z krizového vývoje

.
Když se někde objeví krize, vyšší moc nabídne řešení. To se sice stalo, ale řešení bylo nutné hledat kdesi výš, respektive všude, na všech správních světských i spirituálních úrovních. Účelově došlo k souběhu vyčerpání zdrojů zejména ve správní oblasti společnosti, nepovedená globalizace a následný kolaps států, ztráta vlivu ideologie, nefunkční justice, snaha udržet konzervativní hodnoty místo hledání nového programu a uspořádání. Po ohlédnutí do historie zjistíme, že realizace změn a nápravy je spojeno s působením nejméně tří generací. Každý se asi nějak zapojí. Budeme zakládat kulty, rody a také squoty a komunity. Vše má svůj čas a probíhá podle programu.   
K psaní tohoto článku mne přiměla snaha nabídnout jednu správní zásadu: 
Každý živý subjekt (lidská a duchovní bytost) a každá skupina na všech úrovních má svojí nezaměnitelnou identitu (duchovní jméno), svůj zápis v matrici na své úrovni, paměť a kredit.
K tomu se pojí odpovědnost za skutky. Při běžném setkání, které nic neřeší, se identita uvádět nemusí. Není však možné se vydávat za někoho jiného.
.
.