starý a nový svět

Promarněný život?

Na konci své cesty nebo životní epizody bývá sděleno, oč šlo, co bylo v plánu, ve snaze životní epizodu uzavřít. Jde také o to, že celá řada opatření a působení byla na základě "pozdějšího souhlasu". To tehdy, když jsme schopni pochopit záměr průvodců až po jeho prožití. Jsem velmi nespokojený se svým promarněným životem. Přišel jsem naplnit životní poslání službou ve prospěch člověka a lidstva a místo pohody, lásky a přátelství jsem prožíval a likvidoval nepřátelské psychické útoky, často až likvidační. Obávám se, že vlivy a působení nebudu schopen posoudit a pochopit ani nyní, po jejich prožití. Tak jsem zvědavý, co se nyní dozvím. 
Eros: dali mi ten úkol, abych s tebou objasnil a vyhodnotil předchozí životní etapu. Jako odměna pro oba bude že spojíme své cesty. Dostal jsem také určitý návod, jak mám postupovat. Začnu dotazem, jak hodnotíš výsledky své práce a jak se cítíš. Co odpovědět? Universum nedovolili Eliášovi dokončit dílo a pověsili ho za nohu, Jan Křtitel o vlásek unikl ukřižování, Adeodat vůbec nedostal šanci, andělé z Plejád ho vyzvedli z těla, císař Rudolf II. nevěděl, jak vládnout a skončil v osamění, Jean Jacques Rousseau neměl co jíst, pak nuda černé dogy, nakonec tento život. 
Musím uznat, že můj program pro tento život byl velmi pečlivě připraven, sociální jistoty nadstandardní, spolehliví průvodci a ochránci. Všechny potřebné informace dostupné a nic zbytečného. Štěstí a zdraví bez jakékoli pochybnosti. Peníze na vše, co jsem potřeboval a v pravou chvíli. Nadstandardní ochrana, když si vyvzpomínám přes třicet kritických příhod, kdy mi šlo o život. Pak také nepočítaných chyb, některé jen tak pro ponaučení, jiné vážné, kdy měli ochránci více práce. Toto si musím před hodnocením připomenout. Svět mne vyloučil, protože v rámci boje o duši konkurenční duchovní skupiny lidem v okolí působily potíže mým jménem. Na straně druhé jsem si uchoval svobodu a neponičil karmu, protože jsem na nikoho neútočil, stačilo se bránit útokům. I když se celý vesmír k nám přestěhoval, po masívním čištění  je pustá i naše paneta. 
Kdo nevěděl, zapojil se do bojů a konfliktů ve kterých nakonec zanikl. Kdo věděl, vstoupil do těla souvěrce, pomáhal, radil a užíval jeho ochrany. 
Po zralé úvaze souhlasím s programem, který jsem prožil, s úkoly, které jsem plnil. Nikoho nepovažuji za svého nepřítele a s velkou úctou hodnotím, jak byl program změn připraven a proveden. Žádné požadavky nemám, ale přeji si již odejít k bohům Osiris, Hórus, Budha a Eros.
.