starý a nový svět - HOME - hasna

svět 2020

Původní virtuální svět je zničen

.
Systémové změny jsou opravdu velmi hluboké a tak došlo i na likvidaci virtuální části světa.
Co z toho plyne? Zanikl Řád starého světa, Římský správní systém. Vytvoření virtuálního světa je nutné pro přijetí nového nebo obohacení starého správního systému.
Jednou z podmínek je pozvání všech, kteří projeví zájem. Buď se zapojí do skupiny a mají připomínky nebo si vytvoří skupinu svoji vlastní a přinesou vlastní koncepci. Každá velká skupina si vytvoří svoji vlastní vizi a řád. Podle svých pravidel pak bude pracovat každá velká i malá skupina, nikomu dalšímu nebude vnucovat svoji vůli, vztahy budou realizovány podle jiných pravidel na základě vnějších a vnitřních vztahů. 
Schválená vize se po vyhlášení a schválení stává Řádem, programem nové skupiny. Po prověření se zvnitřní do podoby. Může být vzorem, ale nelze ji vnucovat. Všichni souvěrci mohou Řád obohacovat například uměleckou tvorbou a politickou správou. Trvá, dokud se nevyčerpají základní  myšlenky. Nové myšlenky nemohou popírat funkčkní myšlenky staré.
Tímto se čas opět zastavil, vyhrocená doba se zklidnila. Nemusíme už nikam spěchat, můžeme v klidu tvořit. Je dobré, když je tvůrců více, ale pouze jedna systémová autorita. Když jsou autority dvě, vznikají dvě skupiny, často konkurenční a soupeřící.
.