starý a nový svět - HOME - HASNA

svět 2020

Vytvořit nový virtuální svět

.
Vytvoření představy o tom, jaký svět si přejeme mít, je obtížné a dlouhodobé. Výhodou je, že se do nové virtuální podoby bude kopírovat stávající forma světa na našem území opravená o pozemskou zkušenost. Použít lze také texty, které jsem od roku 1988 psal pro nápravu stávajícího světa. Texty přenesu na tyto stránky všem pro možné použití. Z tvorby nového světa nesmí být nikdo odmítnut a vyloučen, žádný subjekt, tedy osobnost, ani malá, ani velká skupina.
Nový svět má být vytvořen na základě pozitivní energie, funkčnosti, šetrnosti a harmonie.
Vždy bylo zakázáno násilí, týrání, mocenská zvůle a ničení planety i přírody, což se nyní děje a urychluje to proces změn. Je to i nyní mez za kterou se nesmí, akční průběh nepřekvapí.
Kdybych měl pokračovat ve své práci, začal bych psát články o tom, jak vytvořit nový pozitivní svět. To už jsem napsal, vše přenesu sem, do adresáře TEXTY a postupně urovnám. Kruh tvořivosti se uzavírá. Mohu pokračovat ve svém tématu, láska, erotika, hedonisus a sex. Na stránce HASNA.
Nastupují mladí, dvě generace, ta starší už má své "Miliony chvilek", ta mladší generace má svoji "Gretu Thunbergovou"... Světa se ujme chaos, nastal čas odchodu do soukromí.

www.hetera.cz

.