starý a nový svět - HOME - hasna

svět 2020

Nové výchozí duchovní principy

Na počátku předchozího věku, před dvěma milénii, dal všem bytostem Jan Křtitel k volnému užití duchovní princip "voda zapomnění" známou též jako Léthé. Ponecháme ji k volnému užití také pro příští věk, protože je významným prvkem psychohygieny. Kdo už nemohl dál, napil se a zbavil trýznivých vzpomínek. Mohl začít nový život s novou pamětí. Potíž je v tom, že umožnila války,  násilí, mučení a týrání. To je nežádoucí a vyšší moc bude dbát na včasné řešení konfliktů. 
Kristus přináší všem duchovní princip "planoucí srdce lásky", abychom byli schopni lásku prožívat a sdílet.
Já posílám všem dva principy. Pazourek úniku a křídla levitace. Každý z nás se opakovaně ve svém životě dostane do uzavřeného prostoru v realitě i v představě, vyjde to nastejno. Ve své představě vezmeme pazourek úniku a zaškrábeme na místo, kudy chceme uniknout. Otevře se cesta a vyjdeme ven. Křídla nám umožní levitovat a přesunout se kamkoli, třeba domů. 
Ostatní duchovní principy jsou vytříděné a nabídnuté všem, každý může profilovat (rozvíjet) svoji osobnost podle toho, jaké duchovní principy zvolí a přijme. Duchovní princip je základem talentu a umisťuje se do astrálního (virtuálního) těla. 
.