starý a nový svět - HOME - hasna

svět 2020

Nový svět se probouzí

Největší zátěž v procesu změn nesl duchovní svět. Zde se také koncipuje nová podoba světa. Nejprve se musí řešit energie. Bytosti jsou stále svázány s modely starého světa ve kterém prožívaly adrenalin, strach, pocit nadvlády, strach ze selhání a sankcí, pocity volnosti a mnoho dalších emocí spojených s okultními rituály, často s obětováním. To vedlo ke snahám vyvolat války, ale nedařilo se. Koncepce stvoření vylučuje násilí a týrání. Bojovníci bez válek byli přesměrování na adrenalinové sporty, počítačové hry, dramatické filmy, rozvoj dopravy a jiné zdroje adrenalinu. 
V této souvislosti se mění pohled na velké problémy, požáry vegetace, sucho a mnohé další. Všechny změny jsou osudové, karmické, ale také připravují novou podobu světa.  Mé psaní směřuje k epidemii korona viru v Číně. Čína a Amerika chtěly své problémy řešit válkou. Epidemii vnímám jako náhradní řešení. Může způsobit fatální úbytek obyvatel a to by mohl být způsob, jak změnit v Číně správní systém. Všechno zlé může být k něčemu dobré. 
A co bude u nás? Také zde budou velké změny, ale jiné podstaty, zde bude vznikat nová společnost, také se podílím, nyní hledám souvěrce se kterými budeme tvořit relaxační skupinu HASNA. Tam se pak schováme - a uvidíme. 
.

 

25.1. Něco mne napadlo
Zdevastovat svět nemocí, když se to nedaří válkou. To ovšem vyžaduje mnoho energie a je otázkou, zda ji mají apokayptické síly dostatek. Je dost možné, že proběhne krátký příběh nebo to bude vývoj velmi pomalý bez konce. Vzpomínám, kolik nových nemocí nás již vyděsilo a zase zmizelo. To mne naplňuje nadějí, že i tato horší chřipka se vytratí dříve, než by stačila napáchat škody.