starý a nový svět - HOME - hasna

svět 2020

Kam se svět vydá?
.
Světu dochází spirituální energie a dospěl k názoru, že ji musí urgentně doplnit. Dosud ji doplňoval válkami a sankcemi, tuto možnost již vyčerpal. Nestačí ani zaměřit se na jakoukoli jedinou energii, například láska, vzrušení, úspěch, strach, ztráta naděje, nemoci...  
Potřebu energie lze naplnit přijetím všech druhů energie. To povede k posílení aktivity a pozic samostatných kultů. Podrobnosti neznám, jen tato informace mi přišla, abych ji zveřejnil. Nic nového již nepřináší. Arbitráž mezi kulty je také zajištěna. 
A doporučení pro mne? Věnuj se více realitě než duchovnu.
Uvědomuji si, že moje role ve světě i v soukromí se mění. Svět mne už o svých plánech neinformuje, aktivitu převzali následovníci a klony. Jaký vývoj očekávám? Medializované tendence, povznesení a koronavirus už nevidím v hlavním proudu, možná jde o snahu odpoutat pozornost od důležitějších tendencí. Nastupují nové generace, společnost jim ustupuje a supervelmoci vzdávají svůj vliv a tak mohou postkomunistické země hledat nové možnosti spolupráce a podpory. Duchovní svět se změnami vyčerpal a podporu hledá u lidí. Budou vznikat kulty a ty budou hledat území, na kterém by se usadily. Tím se vše zvolní a přesune do soukromí. Anarchie v oblasti magie bude zcela bezbřehá. To povede k vytvoření nových pravidel v praktické magii. Dále platí dříve přijatá zásada: "ukaž, co umíš a jaký jsi, později se to vyhodnotí". Nový svět bude vznikat v prostoru postkomunistických států mezi Finskem a Řeckem. Hlavní slovo budou mít vyšší duchovní síly a pro komunikaci nebudou potřebovat ani mobily, ani internet. Skupiny se anarchálně izolují. 
.