starý a nový svět - HOME - hasna

Nové změny
Došla mi zpráva, kterou však ověřit nemohu, že jaderné zbraně odpáleny byly, ale že neexplodovaly, protože Tvůrci pozměnili jejich vlastnosti. Zbytek temné energie by mohl zaniknout během jediné noci, ale to si svět nepřeje. Tento vývoj je nahrazen nezájmem člověka o zprávy a svět. Člověka řídí přímo jeho průvodci a ochránci, soustřeďují souvěrce, hledají způsob, jak je zajistit a mnoho dalšího. Já si chci povídat s osamělými ženami. 
.