starý a nový svět - HOME - hasna

Starý svět zanikl, jak vytvořit nový 
Starý svět zanikl, jeho řád a virtuální podstata. Nový svět, jeho řád, pravidla, systém a jeho virtuální obraz si vytvoříme sami otiskem reality. Použijeme k tomu systémové poznání a kauzalitu. 
Každý, kdo si myslí, že na to má schopnosti, úroveň a možnosti, může vyhodnotit historické správní a kulturní modely společnosti a vytořit si cosi svého. To pak nabídne k prověření v realitě.  
Kdo vytvoří dobrý perspektivní model společnosti, získá mandát pro obsazení nové planety.