starý a nový svět - HOME - hasna

Na začátku nového věku
Píši další poslední článek. Někdy od roku 2014 mám pocit, že článek, který právě píši, je poslední. To bylo dáno tím, že každý článek uzavíral nějaké téma v souvislosti s přechodem na nový model uspořádání společnosti. Poslední články zvou k samostatné tvorbě. Zde na stránkách hermesis.cz ve složce TEXTY je inspirace pro volné použití, jsou zde mé články psané období let 1990 až 2019. Je zde chaos, ten je účelový jako chomáč myšlenek určených k uspořádání do systému.   
Vedle mne na stole leží seznam deseti nejmocnějších osob, opsal jsem si je z YouTube. Na desátém místě je Mark Zuckenberk a nejmocnější na místě prvním  Vladimír Putin. Vzpomněl jsem si na svůj článek "Všude chodím pozdě" z roku 1992. Od bohatých a mocných se očekává, že na základě vlastního rozhodnutí přispějí něčím dobrým potřebným ve svém světě, mimo svoji základní roli. 
A dostáváme se k prožitkům a emocím, k energiím. Jsou východiskem všech aktivit a také jejich konečným důsledkem. Zvláštní postavení má beznaděj. Kdo ji prožívá, může počítat s pomocí duchovní i sociální. Druhá rada se týká nahromadění emocí pozitivních i negativních, vlastních i došlých. Čeho je moc, lze rozptýlit do prostoru. Tímto předávám svoji agendu, své úkoly jsem splnil a budu se dál věnovat lásce a erotice. Také pro mne platí: někdo je aktivní, jiný jen povídá.