lg_home.gif (3905 bytes)

náprava a budoucnost

Od roku 2014 je dobré psát datum, protože každý den se něco děje a svět vypadá jinak. Dnes je 16. 5. 2020 a hlavní událostí ve světě je ukončení epidemie Coronaviru. Také se ustálil duchovní svět, vnímám to jako návrat ke Stvořiteli a ukončení aktivity prostředníků, kteří zkoumali, co svět vydrží. Tento proces byl zastavený, protože víc už by nevydržel, zdroje došly. To ještě na všech kontinentech hořela vegetace. Sucho a přívalové deště mohly způsobit odlesnění a nové pouště. Projevuje se však již nová tendence. Apokalyptickým silám se jen částečně podařilo splnit jejich plány. Když je vyhlásily, byly zastaveny, když je realizovaly, byly potrestány. Dříve platila teze: "Člověk je zlý a špatný, ničeho si neváží, odpadl od Boha, musí být zničen." Dnes platí: "Kdo se provinil, byl nebo bude potrestán."    
A budoucnost? Již se řeší zásadní věci. Už víme, co znamená, že se člověk má stát "nadčlověkem". Má se zdokonalit, aby mohl spravovat svoji planetu. Oprávněné zájmy vycházely sobecky ze zájmů elity, nyní se přesunují do přírody a ke zvířatům. Úkolem člověka bude zajistit harmonii na celé planetě. K tomu patří také zajistit dostatek potravy pro všechny úrovně potravinové pyramídy. Na správě se bude podílet duchovní svět.
Závěrem ještě jedno podstatné sdělení. Během procesů došlo ke změně hlavních duchovních řídících vlivů. Nyní je svět pod vlivem sil, které planetě, přírodě a člověku přejí.
pokračování