lg_home.gif (3905 bytes)

jak napravit svět, rituál

.
Dnes je 9.5. 2020. Každé pěkné nebo významné datum je příležitostí k inspirované aktivitě. Ráno ke mně došlo přání, aby už nebyly v dopravě nehody, aby doprava byla bezpečná. Je to i moje přání, tak jsem se ujal nápravy. Po skončení jsem si uvědomil, že jde o obecný rituál nižší magie, který zvládne každý, kdo má napojení nebo zasvěcení a zvládl esoterické znalosti. Nechám zde postup, lze jej použít pro všechny oblasti zájmu. Zde vstupujeme do oblasti představ, kde záleží na osobních schopnostech, duchovní svět to vnímá jako realitu a je nucen se podřídit. Stejným postupem lze i škodit, pak ovšem hrozí ztráta schopností. 
1. vyčištění prostředí od negativních bytostí, které škodí a působí potíže, postupů je více, každý má asi svůj vlastní: "všichni, kdo působíte problémy v dopravě a dopravní nehody, postavte se sem!" (na velkou reálnou nebo virtuální plochu) "Vaše cesta zde končí." Následně je některým z postupů přesuneme nebo zrušíme.  
2. na uprázdněné místo pak evokujeme bytosti, které situaci napraví: "Všichni dobří řidiči, všechny bytosti, které zajistíte funkční a bezpečnou dopravu, vraťte se do reality." "Pojďte do Čech, na Moravu nebo do států Visegrádu." Ve své představě je tam vyzvedneme ze země jako při teleportaci.  
3. seznámení s úkolem: "Věnujte se prosím dopravě, její funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Do svého ega přijměte pro úspěšnost duchovní principy planoucí srdce lásky, volant dobrého řidiče, váhy spravedlnosti a správného hodnocení, žezlo správného rozhodnutí."  
4. pro aktivitu přijměte také akční energii. Invokované bytosti prozáříme transparentní zelenou energií. Když zeleně září, přísun energie vypneme. Bytosti se rozptýlí na určené místo. Při každém opakování se je účinek delší. Rituál není dogmatický, lze jej přizpůsobit.