lg_home.gif (3905 bytes)

velké změny

Ve společnosti, zejména v oblasti duchovní, probíhají velké změny. Jejich důsledky přesáhnou několik milénií a řeší chyby neřešené od počátku světa.  Na chybu vyniklou ještě před hmotou a dosud neřešenou považuji zbytečně ošklivý vzhled reptiliánů. Bohové, kteří o podobě rozhodovali, tímto si posílili pocit vlastní krásy. Vedlo to však u reptiliánů k pocitu křivdy a mocenské zvůle a následky prožíváme dosud. Řešením je úprava vzhledu, aby byl všeobecně přijatelný.
Bohové již v dávných dobách proti sobě bojovali a měli plno sporů. Rozhodli se tedy, že stvoří člověka, který bude bojovat místo nich. Názor nebyl jednotný, ale snaha vytvořit hmotnou bytost, se ujala. Praxe, kdy člověk účelově bojuje za zájmy a představy bohů, dosud trvá. Máme možnost se tomu bránit. 
Ke dvěma důležitým změnám došlo před životem a později v období druhohor u Argmagedona. Před životem se sešli Universum, aby prosadili lepší podmínky pro stvoření živé hmoty. Dohadovali se dost dlouho, nakonec vystoupil Melkor a vyzval je, aby jasně vyjádřili, oč jim jde. Žádali změnu vlastností uhlíku, aby bylo možné z něj vytvořit velké molekuly. Armagedon ustoupil a Universum pokračovali ve své práci, nyní již s úspěchem.
Další událost, která měla rozhodující vliv na osud naší planety, proběhla ke konci druhohor. Universum se sešli u Armagedona, aby si stěžovali, že jim stále kazí jejich dílo. Žádali, aby přestal a argumentovali tím, že je daleko a není proto schopen vše správně posoudit. Po delším dohadování Melkor navrhnul, že se zúčastní jejich práce a posoudí ji. Tak se stalo.
Universum však o Melkora nestáli a odvedli ho k jedinému Stvořiteli, kterému Armagedon důvěřoval a který se proto mise neúčastnil. Na planetě žili býložraví ještěři a žili by dosud.
Pozemský Universum důvěřoval Melkorovi, když přišel od Armagedona a Armagedon předpokládal, že Universum Melkora zlikvidovali. Když tedy Melkor požádal o zničení pozemského stvoření a vytvoření něčeho lepšího, tak souhlasil a hlídal oblohu, kdy kolem něco vhodného poletí. Velké těleso po nasměrování pak dalo planetě současnou podobu.
V dalším období se toho událo hodně, ale šlo spíše o evoluční formu soutěže než o revoluční změny. Tvůrci si uvědomili, že každý konflikt se může vyhrotit a pak je snadné zničit planetu a byli dlouhou dobu zdrženliví. Situace se změnila po příchodu Krista, ten získal na svoji stranu Plejáďany, slíbil jim, že ovládnou celý vesmír. Působení Plejáďanů nashromáždilo velké množství negativní energie a to vedlo k jejímu využití v celé oblasti sociální správy. Mimozemské mise navštěvovaly naši planetu a příznivě působily na pozemské stvoření. Vzniklo více osad a největší asi byla Atlantída. Když se vesmírné války přenesly i sem, Atlantída byla zničena a s ní celá planeta atomovými explozemi a tsunami. Přeživší lidé degenerovali, živořili a prakticky zde žádný život nebyl. To trvalo 4 milénia.  
Jakmile se podmínky k životu zlepšily, přišlo sem na planetu několik civilizací, silnějších i slabších. Ty silnější postavily pyramídy, aby podaly svědectví o své egistenci. V období, kdy Plejáďané věřili své moci a přesile, přiznaly, že zničily na planetě šest možná více civilizací. Tak se stalo, že Erich von Däniken přináší svědectví především o zaniklých civilizacích.
pokračování