lg_BLOG.jpg (1614 bytes)

BLOG 2017

16. 9.

Stěhování národů
Do Evropy přicházejí Muslimové a Islámisté z prostoru kolem Středozemního moře. Evropské národy je musí povinně přijímat na své území, i když pro jejich pobyt nemají prostředky a oprávněně v nich vidí bezpečnostní riziko a později nástroj likvidace evropských národů a jejich kultury. Medializace se nemusí moc snažit v jejich odmítání, protože zejména v zemích východního bloku působila dlouhodobá mediální odmítavá tendence. V západní Evropě je situace jiná, tam proti nově příchozím vystupují starousedlíci v obavě, aby se nemuseli s novými dělit o výhody, na které si již zvykli.
Já v příchodu Muslimů vidím velký existenční problém pro celou Evropu, snad procesy související s koncem světa a demontáží evropských mocenských a správních systémů. Na dotaz "komu to slouží, pro koho je to dobré", není snadná odpověď. Když už známe původ paní Merkelové a její současné napojení, tak možná jsme schopni připustit, že v zájmu Německa to určitě není a není to ani v zájmu Evropské unie. Pozvání Muslimů v takovém počtu do Evropy mi nedává smysl a zájem na tom mohou mít snad jen apokalyptisté, nikdo jiný. A mediální obraz k pochopení problému nepomůže. 
Samo očekávání, že Muslimové, kteří si nedávno prožili válku a utíkají před ní, by se zde hrnuli do války nové, je nereálné. Snažim se vžít do jejich hodnocení situace ve které se ocitli a ve většině případů cítím zklamání a zradu. Problém je v očekávání. Vysoké očekávání je vždy zrádné a často vede ke zklamání. Pokud by se dali na cestu násilí a bojů, pak by cílem byly úřady, establišment, ne jiné národy, ani prostí evropané. No a ty jejich teroristické akce se mi také nezdají. Možná mají udržet obyvatele západní Evropy ve strachu a současně Muslimy diskreditivat a docílit, aby veřejné mínění připravilo jejich návrat odkud přišli. Tam však musí být podmínky k životu, ty tam musí být před masívním návratem, ale kdo je realizuje a kdo je zaplatí? Ti, kteří peníze mají, nemají zájem zbavit Evropu problémů.
A ještě jedna moje teze týkající se Islámu. Obsahuje mnoho direktiv a trestů. Když Muslimové zde zjistí, že to jde i bez toho, budou mít snahu se z Islámu uvolnit. Očekávám, že zde dojde k zahájení transformace a uvolnění Islámu. Síla a obliba každé ideologie a víry vychází se sociálních výhod. Nyní dospělá generace dostává velkou finanční podporu a ono to funguje. Víme však, že další generace nebude již připravena na život, a tím způsobí problémy všem. Naopak, přítomnost Muslimů v Evropě může být zábranou ve vzniku války. 
.